Pitanja o brakuPitanja o braku

Šta Biblija kaže o braku?

Šta Biblija kaže o međurasnim brakovima?

Šta Biblija kaže o razvodu i ponovnom stupanju u brak?

Da li je ispravno da se hrišćanin zabavlja ili stupi u brak sa nehrišćankom?

Šta uraditi da brak traje – šta je ključ uspeha?

Šta je/ili nije dozvoljeno jednom hrišćanskom paru u seksu?

Da li žena treba da se pokorava svom suprugu?

Ja sam razveden∕a. Prema Bibliji, da li mogu ponovo da stupim u brak?

Kako se prema Bibliji ustanovljava brak?

Šta znači “ostaviti i prilepiti se?

Da li će u nebu biti brakova?

Šta znači biti jedno telo u braku?

Zašto je Bog dozvolio poligamiju/bigamiju u Bibliji?

Šta da radi hrišćanin koji je u braku sa nevernikom?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o braku