Pitanja o Isusu HristuPitanja o Isusu Hristu

Ko je Isus Hristos?

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Da li je Hristova božanska priroda Biblijska?

Da li je Isus zaista postojao? Da li postoji neki istorijski dokaz o Isusu Hristu?

Da li je vaskrsenje Isusa Hrista istinito?

Šta to znači da je Isus Sin Božiji?

Zašto je devičansko rođenje toliko bitno?

Da li je Isus raspet u petak? Ako je tako, kako je to proveo tri dana u grobu ako je vaskrsnuo u nedelju?

Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?

Gde je bio Isus tri dana između svoje smrti i svog vaskrsenja?

Zašto da verujem u Hristovo vaskrsenje?

Da li je Isus mogao da zgreši?

Zašto se Isusov rodoslov toliko razlikuje u Mateju i Luki?

Šta je to ipostasno jedinstvo? Kako Isus može da bude i Bog i čovek u isto vreme?

Da li je Isus bio oženjen?

Ako je Isus bio Bog kako je mogao da se moli Bogu? Da li se Isus molio samom sebi?

Da li je Isus imao braću i sestre?

Zašto je Isus morao da strada toliko mnogo?

Šta to znači da je Isus Jagnje Božije?

Gde se u Starom Zavetu proriče Hristov dolazak?

Šta to znači da je Isus Sin Čovečiji?

Zašto je Isus došao baš tada? Zašto nije ranije došao? Zašto nije došao kasnije?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o Isusu Hristu