Pitanja o BoguPitanja o Bogu

Da li Bog postoji? Da li postoje dokazi u vezi Božijeg postojanja?

Koje su to Božije osobine? Kakav je Bog?

Da li je Bog stvaran? Kako možemo da budemo sigurni da je Bog stvaran?

Šta Biblija uči o Trojstvu?

Da li Hrišćani i Muslimani slave istog Boga?

Ko je stvorio Boga? Odakle je došao Bog?

Zašto Bog dozvoljava loše stvari da se dešavaju dobrim ljudima?

Da li je Bog stvorio zlo?

Zašto je Bog toliko različit u Starom zavetu u odnosu na Novi zavet?

Šta to znači da je Bog ljubav?

Da li nam Bog još uvek govori danas?

Šta to znači da imaš strah od Boga?

Da li je neko ikada video Boga?

Da li je pogrešno ispitivati Boga?

Da li se monoteizam može dokazati?

Zašto je Bog, ljubomorni Bog?

Da li Bog čuje / odgovara na molitve grešnika / nevernika?

Da li su Bog / Biblija seksisti?

Zašto Bog dozvoljava prirodne katastrofe, kao što su zemljotresi, uragani i cunami?

Da li Bog još uvek čini čuda?

Da li je Bog muškog ili ženskog roda?

Da li Bog voli sve ljude ili samo hrišćane?

Da li Bog menja mišljenje?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o Bogu