Šta je to molitva spasenja?
Pitanje: Šta je to molitva spasenja?

Odgovor:
Mnogi ljudi pitaju: “Postoji li molitva koju mogu da molim a koja će mi garantovati spasenje?” Važno je da zapamtimo da se spasenje ne dobija tako što ćemo izrecitovati neku molitvu ili izgovarati određene reči. Biblija nigde ne spominje nekog ko je primio spasenje kroz molitvu. Izgovaranje molitve nije biblijski način za spasenje.

Biblijski način spasenja je vera u Isusa Hrista. Jovan 3:16 nam kaže: “Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega – ne propadne, nego da ima večni život.” Spasenje se dobija verom (Efescima 2:8), primanjem Isusa kao Spasitelja (Jovan 1:12), i potpunim verovanjem u Isusa samog (Jovan 14:6; Dela 4:12), a ne recitovanjem molitve.

Biblijska poruka spasenja je jednostavna i jasna i u isto vreme zadivljujuća. Mi smo svi počinili greh protiv Boga (Rimljanima 3:23). Niko drugi sem Isusa nije živeo ceo svoj život a da nije zgrešio (Knjiga Propovednika 7:20). Zbog našeg greha, zaslužili smo Božiju osudu (Rimljanima 6:23), i ta osuda je fizička smrt koju prati duhovna smrt. Zbog našeg greha i zaslužene kazne, ne postoji ništa koje možemo sami da uradimo, da bismo ispravili svoj odnos sa Bogom. Kao posledica njegove ljubavi prema nama, Bog je postao ljudsko biće u osobi Isusa Hrista. Isus je živeo savršen život i uvek je mislio samo istinu. Međutim, ljudski rod je odbacio Isusa i usmrtio ga raspećem. Tim užasnim delom, je pak, Isus umro umesto nas. Isus je uzeo breme i osudu greha na sebe, i umro je umesto nas (Druga Korinćanima 5:21). Isus je posle toga vaskrsnut (Prva Korinćanima 15), dokazujući da je cena za greh koju je platio bila dovoljna i da je on nadvladao greh i smrt. Kao posledica Isusove žrtve, Bog nam nudi dar spasenja. Bog nas sve poziva da promenimo svoj stav prema Isusu (Dela Apostolska 17:30) i da ga primimo kao potpunu cenu za naše grehe (Prva Jovanova 2:2). Spasenje se dobija primanjem dara koji nam Bog nudi, a ne time što ćemo moliti jednu molitvu.

Sada, to ne znači da molitva ne može biti uključena u primanje spasenja. Ako razumete evanđelje, verujete da je istinito, i ste prihvatili Isusa kao svog Spasitelja, dobro je i prikladno da izrazite tu veru u Boga kroz molitvu. Da komuniciraš sa Bogom kroz molitvu može biti način da napredujete od prihvatanja činjenica o Isusu da potpunog verovanja u njega kao Spasitelja. Molitva može biti povezana sa samim primanjem Isusa u veri, za spasnje.

Iznova, od suštinske je važnosti da ne bazirate svoje spasenje samo na tome da ste rekli molitvu. Recitovanje jedne molitve ne može da te spase! Ako želiš da primiš spasenje koje je dostupno kroz Isusa, poveruj u Isusa. Veruj u potpunosti u njegovu smrt kao dovoljnu žrtvu za svoje grehove. U potpunosti se osloni samo na njega kao svog Spasitelja. To je biblijski način spasenja. Ako si primio Isusa kao svog Spasitelja, tada svakako se pomoli Bogu. Reci Bogu koliko si zahvalan za Isusa. Proslavi Boga za njegovu ljubav i žrtvu. Zahvali Isusu što je umro za tvoje grehe i omogućio ti spasenje. To je biblijska veza između spasenja i molitve.

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta je to molitva spasenja?