Koja je religija istinska?
Pitanje: Koja je religija istinska?

Odgovor:
Religija može da se definiše kao “vera u Boga ili bogove koji treba da se proslavljaju, i to se obično izražava kroz ponašanje i rituale ” ili “bilo koji specifičan sistem verovanja, obožavanja, itd., koji često ima etički kod ”. Dakle, preko 90% svetskog stanovništva pripada nekoj formi religije. Problem je u tome da postoji suviše različitih religija. Koja religija je ispravna? Koja religija je istinita?

Dve najvažnije stvari u religiji su pravila i rituali. Neke religije su ništa drugo osim lista pravila, to uradi a to ne, koje osoba mora da ispunjava da bi se smatrala vernim sledbenikom te religije i samim tim bila u ispravnom odnosu sa bogom te religije. Dva primera religija koje su zasnovane na pravilima su Islam i Judaizam. Islam ima pet stubova kojih treba da se pridržavaju. Judaizam ima stotine zapovesti i tradicija kojih treba da se pridržavaju. Obe religije, do određene mere tvrde da, ako osoba ispunjava pravila te religije, onda se smatra da je ona u ispravnom odnosu sa Bogom.

Druge religije se više fokusiraju na rituale u odnosu na ispunjavanje pravila. Žrtvovanjem ove žrtve, ispunjavanjem ovog zadatka, učestvovanjem u ovoj službi, konzumacijom ovog obroka, itd., osoba dolazi u ispravan odnos sa bogom. Najčuveniji primer religije koja se bazira na ritualima je Rimokatolicizam. Rimokatolici veruju da zbog toga što se krštavaju kao bebe, učestvuju u Misi, ispovedaju se pred sveštenikom, mole se svecima na nebu, bivaju pomazani od strane sveštenika pre smrti, itd.,itd., Bog će ih primiti na nebo posle smrti. Budizam i Hinduizam su takođe religije koje se prvenstveno zasnivaju na ritualima, ali imaju manje pravila.

Istinska religija se ne zasniva ni na pravilima ni na ritualima. Istinska religija je odnos sa Bogom. Dve stvari koje su zajedničke skoro svim religijama su da je ljudski rod na neki način odvojen od Boga i da mu je potrebno pomirenje sa njim. Lažna religija pokušava da reši ovaj problem ispunajvanjem pravila i praktikovanjem rituala. Istinska religija rešava problem time što prepoznaje da je Bog jedini koji može da uspostavi odnos odnova, i da je on to već učinio. Istinska religija prepoznaje sledeće:

• Svi mi smo zgrešili i zato smo odvojeni od Boga (Rimljanima 3:23).

• U slučaju da nije dato rešenje, kazna za greh bi bila smrt i večna odvojenost od Boga posle smrti (Rimljanima 6:23).

• Bog je došao kod nas u osobi Isusa Hrista i umro je umesto nas, preuzimajući kaznu koju mi zaslužujemo, vaskrsnuo je iz mrtvih čime dokazuje da je njegova smrt dovoljna žrtva (Rimljanima 5:8; Prva Korinćanima 15:3-4; Druga Korinćanima 5:21).

• Ako primimo Isusa kao Spasitelja, verujući da je njegova smrt platila punu cenu naših greha, da nam je oprošteno, da smo spašeni, otkupljeni, izmireni i opravdani pred Bogom (Jovan 3:16; Rimljanima 10:9-10; Efescima 2:8-9).

Istinska religija ima pravila i rituale, ali tu postoji suštinska razlika. U istinskoj religiji, pravila i rituali se drže iz zahvalnosti prema Bogu zato što nam je obezbedio spasenje – a NE u pokušaju da zaradimo spasenje. Istinska religija, koja je biblijsko hrišćanstvo, ima pravila kojih treba da se pridržavamo, (ne ubij, ne čini preljubu, ne laži, itd.) i rituale koje treba da praktikujemo (vodeno krštenje potapanjem u vodu, i Gospodnja večera / pričešće). Držanje ovih pravila i rituala nije nešto što će jednu osobu dovesti u ispravan odnos sa Bogom. Ova pravila i rituali su u stvari POSLEDICA odnosa sa Bogom, po blagodati i kroz veru u Isusa Hrista samog kao Spasitelja. Lažna religija se svodi na dela, (pravila i rituali) da bi zaslužili Božiju naklonost. Istinska religija je da primiš Isusa Hrista kao Spasitelja i tako da imaš odnos sa Bogom – tako da su dela (pravila i rituali) posledica ljubavi prema Bogu i želje da budemo blizu do njega.

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuKoja je religija istinska?