Šta je to Hrišćanin?Pitanje: Šta je to Hrišćanin?

Odgovor:
Vebsterov rečnik definiše Hrišćanina kao “osobu koja ispoveda veru u Isusa kao Hrista ili u religiju koja se zasniva na Isusovom učenju.” Iako je ovo dobar početak za razumevanje toga šta je Hrišćanin, kao i mnoge druge svetovne definicije, i ova je nedovoljna da komunicira Biblijsku suštinu pojma Hrišćanin.

Reč Hrišćanin je korišćena tri puta u Novom Zavetu (Dela 11:26; Dela 26:28; 1 Petrova 4:16). Sledbenici Isusa Hrista su prvi put nazvani “Hrišćanima” u Antiohiji (Dela 11:26) zbog toga što su njihovo ponašanje, aktivnosti i govor nalikovali na Hrista. Originalno je korišćen od strane nespasenih ljudi iz Antiohije kao neka vrsta prezrivog nadimka kojim su ismevali Hrišćane. Bukvalno ta reč znači, “pripadanje Hristovoj strani” ili “pristalica ili sledbenik Hristov,” što je jako slično Vebsterovoj definiciji.

Nažalost, tokom vremena, reč "Hrišćanin" je izgubila svoje pravo značenje i često se koristi za nekog ko je religiozan ili ima visoke moralne vrednosti, umesto za istinski nanovo rođene sledbenike Isusa Hrista. Mnogi ljudi koji ne veruju u Isusa Hrista smatraju sebe Hrišćanima samo zato što idu u crkvu ili pripadaju "Hrišćanskoj" naciji. Ali odlazak u crkvu, služenje onima koji su manje srećni od tebe, ili da si dobra osoba te ne čini Hrišćaninom. Kao što je jedan evanđelista jednom rekao, “Odlazak u crkvu od nekog neće napraviti Hrišćanina ništa pre nego, što će odlazak u garažu od nekog napraviti automobil.” Da si pripadnik neke crkve, da redovno odlaziš na službe, i daješ za rad u crkvi, te neće napraviti Hrišćaninom.

Biblija nas uči da nas Bog ne prihvata po dobrim delima. Tit 3:5 nam kaže “spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti – banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim.” Tako da, Hrišćanin je neko ko je nanovo rođen od Boga (Jovan 3:3; Jovan 3:7; 1 Petrova 3:23) i ko veruje u Isusa Hrista. Efesci 2:8 nam kažu, “Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali.” Istinski Hrišćanin je neko ko se pokajao od svojihn greha i ko veruje u Isusa Hrista samog. Njihova vera nije u tome da slede neku religiju ili grupu moralnih principa, ili listu zabranjenih i dozvoljenih stvari.

Istinski Hrišćanin je onaj ko je poverovao u ličnost Isusa Hrista i činjenicu da je On umro na krstu da bi platio za naše grehe i ustao ponovo trećeg dana, da izvojejuje pobedu nad smrću i da da večni život svima koji veruju u Njega. Jovan 1:12 nam kaže: “A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo ime.” Istinski Hrišćanin je u stvari dete Božije, deo Božije istinske porodice i onaj kome je dat novi život u Hristu. Istinski Hrišćanin se poznaje po ljubavi za druge i po poslušnosti Božijoj reči (1 Jovanova 2:4; 1 Jovanova 2:10).

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta je to Hrišćanin?