Otázky o BohuOtázky o Bohu

Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Je Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Čo učí Biblia o Trojici?

Kto stvoril Boha? Odkiaľ prišiel Boh?

Prečo Boh dovoľuje, aby sa zlé veci stávali dobrým ľuďom?

Či Boh stvoril zlo?

Prečo je Boh taký odlišný v Starej zmluve vzhľadom na Novú zmluvu?

Čo to znamná, že Boh je láska?

Či Boh hovorí k nám aj dnes?

Čo znamená bohabojnosť?

Videl niekto niekedy Boha?

Je zle pýtať sa Boha?

Môže byť monoteizmus dokázaný?

Prečo je Boh žiarlivým Bohom?

Počuje / odpovedá Boh na modlitby hriešnika / neveriaceho?

Boh sexista /Biblia sexistická?

Prečo Boh dovoľuje prírodné katastrofy, t. j. zemetrasenia, hurikány a tsunami?

Koná Boh ešte stále zázraky?

Je Boh muž alebo žena?

Miluje Boh všetkých alebo len kresťanov?

Mení Boh názor?


Otázky o Bohu