Czy chrześcijanin powinien być ochrzczony?Pytanie: Czy chrześcijanin powinien być ochrzczony?

Odpowiedź:
Chrzest chrześcijan według Biblii stanowi zewnętrzne świadectwo tego, co zdarzyło się w życiu chrześcijanina. Chrzest chrześcijan oznacza, że wierzący identyfikują się ze śmiercią Chrystusa, z Jego pogrzebem i zmartwychwstaniem. Biblia oznajmia: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (List św. Pawła do Rzymian 6:3-4). W chrzcie zanurzenie do wody oznacza pogrzebanie naszego ciała wraz z Chrystusem. Natomiast wynurzenie symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa.

Zanim człowiek zostanie ochrzczony powinno mu się postawić dwa warunki: (1) osoba, która przyjmuje chrzest powinna wierzyć, że Jezus Chrystus jest jej zbawicielem, i (2) osoba ta powinna wiedzieć, co oznacza chrzest. Jeśli dana osoba uznała Chrystusa za swojego Zbawiciela, rozumie, że chrzest jest krokiem posłuszeństwa by publicznie wyznać wiarę w Chrystusa, i chce być ochrzczona, nie ma powodu, by jej do chrztu nie dopuścić. Według Biblii chrzest chrześcijanina jest zwykłym krokiem posłuszeństwa, publicznym wyznaniem, że w kwestii naszego zbawienia ufamy jedynie Chrystusowi. Chrzest chrześcijan jest ważny, gdyż stanowi dowód wiary: publiczne wyznanie zaufania Chrystusowi i oddania Jemu, ale również utożsamienie się ze śmiercią naszego Pana, z Jego pogrzebem i zmartwychwstaniem.Powrót na polską stronę głównąCzy chrześcijanin powinien być ochrzczony?