www.GotQuestions.orgର ଓଡିଆ ସଂସ୍କରଣକୁ ସ୍ବାଗତବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି

Download Oriya Font


ଆମେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଲେଖି ପଢି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି: http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି:


ସୁସମାଚାର

ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଦୂତ ଓ ଭୂତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ମାନବତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଈଶ୍ବରତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସ୍ବର୍ଗ ଓ ନରକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିବାର ଏବଂ ଲାଳନପାଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଧର୍ମମତ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଭ୍ରାନ୍ତ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରସଙ୍ଗଗତ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିବିଧ ବାଇବଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି