ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ବୁଝାଏ?ପ୍ରଶ୍ନ: ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ବୁଝାଏ?

ଉତ୍ତର:
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋହନ ୧୪:୧୩-୧୪ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, "ପୁଣି, ପିତା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମହିମାନ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ' ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ | ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ' ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା କରିବି |" କେତେକ ଏହି ପଦକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହି ଭାବନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ "ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ" ଯାହା ମଗାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ବର ଅନୁମୋଦନ କରିଥାନ୍ତି | ଏହା ମୂଳତଃ "ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ" ଶବ୍ଦଗୁଡିକୁ ଏକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅଣବାଇବଲ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ |

ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ପିତା ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ମାଗିବା କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛୁ | ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛାନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା | "ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଇଛାନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି | ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ସେହିସବୁ ଯେ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ" (୧ଯୋହନ ୫:୧୪-୧୫) | ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେ ଯେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୌରବ ଦେବାର ବିଷୟଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା |

ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ "ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ" କହିବା ଏକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ | ଆମେ ମାଗୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ ଯଦି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଗୌରବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଇଛାନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ "ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ" କହିବା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଅଟେ | ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ନ ଯୋଡିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ | ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ | ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ |ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ବୁଝାଏ?