ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?


ପ୍ରଶ୍ନ: ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?

ଉତ୍ତର:
ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେପରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ବରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା (ପ୍ରେରିତ ୨:୪୨; ଏବ୍ରୀ ୧୦:୨୫) । ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ବାସୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ (୧ଯୋହନ ୪:୧୨), ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରିବେ (ଏବ୍ରୀ ୩:୧୩), ପରସ୍ପରକୁ "ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉ" (ଏବ୍ରୀ ୧୦:୨୪), ପରସ୍ପରର ସେବା କରୁ (ଗାଲାତୀୟ ୫:୧୩), ପରସ୍ପରକୁ ଚେତନା ଦେଉ (ରୋମୀୟ ୧୫:୧୪), ପରସ୍ପରକୁ ସମାଦର କରୁ (ରୋମୀୟ ୧୨:୧୦), ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ଓ କୋମଳହୃଦୟ ହେଉ (ଏଫିସୀୟ ୪:୩୨) ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୁଏ (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୨୭) । ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଏହାର ସମସ୍ତ "ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ" ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୧୪-୨୦) । ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ବିନା ସହାୟତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବିନା ଜଣେ ବିଶ୍ବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ପରିପକ୍ବତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୨୧-୨୬) । ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଜଣେ ବିଶ୍ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିୟମିତ ରୂପ ହେବା ଉଚିତ୍। ସାପ୍ତାହିକ ଉପାସନା ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ "ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଧରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ ତା' ଠାରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀତା ହେବାର ଇଛା ରହିବାକୁ ପଡିବ ।ଓଡିଆ ପେଜ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?