ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ବିବାହକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା - ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ?

ବହୁଜାତି ବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ?

ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ପୁନଃବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ମୁଁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଛି | ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପୁନଃବିବାହ କରିପାରିବିକି?

ଯୌନକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟ/ବିଷୟଗୁଡିକ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି?

ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗୀ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ଅଛିକି? ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବର କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତିକି?

ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା' ସ୍ବାମୀର ବଶ୍ୟତା ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ହେବକି?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ