ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଶେଷ ସମୟ ଭାବବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି?

ଶେଷ ସମୟର ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ କ'ଣ?

ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଧାନ (ରାପଚର୍) କ'ଣ?

କ୍ଲେଶର ସମୟ କ'ଣ? କ୍ଲେଶର ସମୟ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ?

କ୍ଲେଶର ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ (ରାପଚର୍) କେତେବେଳେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି?

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟାଗମନ କ'ଣ?

ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ (ଶାନ୍ତିରାଜ୍ୟ) କ'ଣ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ କି?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ