ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ସୃଷ୍ଟି ବନାମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସ ଅଟେ କି?

ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବିନ୍ୟାସ ତତ୍ତ୍ବ କ'ଣ?

ପୃଥିବୀର ବୟସ କେତେ? ପୃଥିବୀ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା?

ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଳାବନ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଥିଲା?

ଈଶ୍ବର କାହିଁକି ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ବୃକ୍ଷ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ?

ଡାଏନୋସରସ୍ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ? ବାଇବଲରେ ଡାଏନୋସରସ୍ ଅଛନ୍ତି କି?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ