ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କ’ଣ ଅଟନ୍ତି?

ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିପରି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛା ଜାଣିପାରିବି? ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଇଛା ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିପରି ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବି?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଓ ପରିବାରକୁ ଅପମାନିତ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଏଡାଇ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଉପବାସ - ଏହା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି ମୁଁ କିପରି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି?

ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ?

ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ?

ମୁଁ କିପରି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ରବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି?

ଜଣେ ଶାରିରୀକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ କିଏ?

କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କପଟୀ ଅଟନ୍ତି?

ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଆତ୍ମିକତା କ'ଣ?

ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ପାପସବୁ ସ୍ବୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଯଦି ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ହୋଇସାରିଛି (୧ଯୋହନ୧:୯)?

ଯଦି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି, କାହିଁକି ପାପରେ ଲାଗି ରହିବା ନାହିଁ?

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧାବରଣ କ'ଣ?

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ, କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି?

ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପରିତ୍ରାଣ ପୂର୍ବ ବା ପର ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପାପ ବିଷୟରେ ଥିବା ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

ବିଧି ବିଧାନବାଦ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୁଁ କିଏ?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ