कन्याबाटको जन्म किन यति महत्वपूर्ण छ ?प्रश्न: कन्याबाटको जन्म किन यति महत्वपूर्ण छ ?

उत्तर:
कन्याबाटको जन्मको सिद्धान्त ठूलोरुपले महत्वपूर्ण छ (यशैया ७:१४, मत्ती १:२३, लूका १: २७,३४) । सर्वप्रथम, घटनालाई धर्मशास्त्रले कसरी वर्णन गरेको छ, हेरौं त । मरियमको “यो कसरी हुनसक्छ त” (लूका १:३४) भन्ने प्रश्नको जवाफमा, गाब्रिएलले भनेका छन्, “पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ, र सर्बोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ” (लूका १:३५) । “किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ” मत्ती (१:२०) भन्ने यी शब्दहरुद्वारा स्वर्गदूतले योशेफलाई मरियमसंग विवाह गर्न डराउनु पर्दैन भनेर उत्साह दिए । मत्तीले “कन्यालाई पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो” (१:१८) भनेर उल्लेख गरेको छ । गलाती ४:४ ले पनि कन्याबाटको जन्मलाई “परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो । उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो......” भनेर सिकाउँदछ ।

यी परिच्छेदहरुबाट, यो कुरा निश्चितरुपले स्पष्ट पारिएका छन् कि येशूको जन्मचाहिँ मरियमको शरीरमा पवित्र आत्माले गरेको कामको नतिजा होे । यसमा अमूर्त (आत्मा) र मूर्त (मरियमको शरीर) दुवै संलग्न थिए । मरियमले अवश्य पनि आफैलाई गर्भधान गर्न सक्तिन थी, अनि त्यो अर्थमा उनी त केवल एउटा “भाँडो” मात्र थिइन् । अवतारको आश्चर्यकर्म त केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

तरैपनि, मरियम र येशूको माझको शारीरिक सम्बन्धलाई गरिएको अस्वीकारले येशू वास्तवमै मानव हुनुहुन्थेन भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ । धर्मशास्त्रले सिकाउँदछ कि येशू हामीझैं भौतिक शरीर संगको पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो । यसलाई उहाँले मरियमबाट प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यसै समयमा, येशू एउटा अनन्त पापरहित स्वभाव सहितको पूर्ण परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो । (यूहन्ना १:१४, १ तिमोथी ३:१६, हिब्रू २: १४–१७) ।

येशू पापमा जन्मनुभएको थिएन, अर्थात्, उहाँमा पापका स्वभाव थिएन (हिब्रू ७:२६) । पापको स्वभावचाहिँ पिता मार्फत पुास्तादेखि पुस्ता हुँदै आएको जस्तो देखिँदछ (रोमी ५:१२, १७, १९) । कन्याबाटको जन्मले पापमय स्वभावको संचारणलाई उल्लंघन गरेर अनन्त परमेश्वरलाई एउटा सिद्ध मानिस बन्नको लागि अनुमति दियो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशकन्याबाटको जन्म किन यति महत्वपूर्ण छ ?