मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु ?प्रश्न: मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु ?

उत्तर:
हामीले हाम्रो पापस्वभाव माथि विजय प्राप्त गर्नै पर्ने निम्न उपायहरुको बारेमा बाइबलले बताउँछ :

(1) पवित्र आत्मा - ख्रीष्टियन जीवन जिउनमा परमेश्वरले हामी - उहाँको मण्डली ) लाई दिनु भएको एउटा वरदान चाहि पवित्र आत्मा हो । गलाती ५: १६-२५ मा परमेश्वरले शरीरका कामहरु अनि आत्माका फलहरुका फरक छुट्याउनु हुन्छ । त्यो अनुच्छेदमा हामीहरुलाई आत्मामा हिडनु भनेर भनिएको छ । " सम्पुर्ण विश्वासीहरुले अगावै पवित्र आत्मा प्राप्त गर्छन् ।

तर यो अनुच्छेदले हामीलाई बताउँछ कि हामीहरु आत्मामा हिंडडुल गर्नुपर्छ , उहाँको नियन्त्रणलाई स्वीकारेर । यसको अर्थ हो शरीरका कुरालाई पछ्याउने भन्दा बरु हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माका उत्साहरुलाई "छालाका जुता" लगाउनको निम्ति छान्ने हो ।

एउटा विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मा बनाउन सक्ने भिन्नता पत्रुसको जीवनमा प्रदर्शन गरिएको छ जसले पवित्र आत्माले भरपूर हुन अघि येशूलाई तीनपटक इन्कार गरे ,पवित्र आत्माले भरपूर भए पछि , छुटकाराको पेन्तिकोसको दिनमा उसले खुल्लम खुल्ला र सामर्थपुर्वक यहूदीहरुको सामुन्ने बोले एकजना व्यक्ति आत्मामा हिडंछ जसै उसले पवित्र आत्माको उत्साहहरुमाथि "एउटा ढकनी लगाउने" कोशिस गर्दैन ( “आत्मालाई निभाउने" जसै १ थेसलोनिक ५ : १९ मा बताइएको छ ) अनि त्यसको सट्टा उ पवित्र आत्माले भरपूर हनको निम्ति खोज्दछ ( एफिसी ५ :१८ -२१ ) । कसरी एकजना व्यक्ति पवित्र आत्माले भरिदछ त ? र्सवप्रथम , यो पुरानो नियममा जे जस्तो भएता पनि यो परमेश्वरको छनोट हो । उहाँले गर्न चाहनु भएको कामलाई पूरा गर्न उहाँले छान्नुभएको व्यक्तिहरुलाई भरपुर गर्न उहाँले व्यक्तिहरु र विशेष घटनाहरुलाई छनौट गर्नु भयो ( उत्पति ४१:३८ , प्रश्थान ३१ :३ गन्ती २४:२ ,१ शमुएल १०:१० इत्यादि । ) म विश्वास गर्छु कि एफिसि ५:१५-२१ र कलस्स ३:१६ मा त्यहाँ प्रमाण छ किनकि परमेश्वरले तिनैलाई भरपूर गर्न छान्नु हुन्छ जोहरु उनीहरु आफै परमेश्वरको वचनले भरपूर भइरहेका छन् जसै ती पदहरुमा हरेक भरपूरीको वास्तविक परिणामद्वारा प्रमाणित भएको उस्तै उस्तै हो । यसरी , त्यसले हामीलाई हाम्रो अर्को उपाय ल्याउँदछ ।

(२) परमेश्वरको वचन , बाइबल -२ तिमोथी ३ : १६-१७ ले भन्दछ कि हरेक असल कामको निम्ति हामी आफैलाई तालिम दिनको निम्ति परमेश्वरले उहाँको वचन हामीलाई दिनु भएको छ । यसले हामीलाई कसरी जिउनु र केलाई विश्वास गर्नु भन्ने बारे सिकाउँदछ , जब हामीले गलत मार्ग लिनलाई छानेका हुन्छौं तब यसले हामीलाई प्रकाश दिन्छ , उसले हामीलाई सही मार्गमा र्फकन सहायता गर्छ , अनि त्यस्तो मार्गमा रहन यसले हामीलाई मद्दत गर्छ । जसै हिब्रु ४ : १२ पदले जाहेर गर्छ , यो जीवित र शक्तिशाली हुन्छ अनि समस्याहरुको सब भन्दा गहिर्राई जरा - जरासम्म हाम्रो हृदयलाई वारपार छेडनलाई यो सक्षम छ किनकि मानवीय बोली विजयी हुन सक्दैन । भजन संग्रह रचयिताले भजन संग्रह ११९ :९, ११, १०५ र अरु पदहरुमा यसको जीवन परिवर्तन गर्ने शक्तिको बारेमा बताउँछन् । यहोशूलाई उसको शत्रुहरुमाथि विजयी हनमा उसको सफलताको उपाय बताइएको थियो (सादृश्यदेखि हाम्रो आत्मिक युद्धसम्म ) यो उपाय उसले बिर्सनु हुँदैनथ्यो बरु यसमाथि दिनरात मनन् गर्नु पथ्र्यो ताकि उसले यसलाई निरीक्षण गर्न सकोस् । उसले यही गर्यो , यद्यपि जब परमेश्वरले

उसलाइ जे आदेश दिनुभएको थियो उसले यसलाई सैनिक अर्थमा ढालेन , अनि यो नै प्रतिज्ञाको भूमिको निम्ति उसको युद्धमा उसको विजयको साँचो थियो ।

यो उपाय सामान्यरुपले त्यही एउटा जस्तै हो जुन हामी अनावश्यक ढाँचामा व्यवहार गर्र्छौं । हाम्रो बाइबलहरु चर्चमा बोकेर अथवा एउटा दैनिक आराधानामय या एक दिनमा एउटा अध्याय पढेर हामीले यसलाई सेवाको संकेत दिन्छौं , तर हामी यसलाई स्मरण गर्न ,यसमाथि मनन् गर्न , हाम्रो जीवनहरुमा यसलाई प्रयोग गर्ने , यसले प्रकट गर्ने पापहरु स्वीकार गर्ने , उहाँले हामीलाई दिनु भएको यसले देखाउने वरदानहरुको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने कुरामा हामी असफल हुन्छौं । हामीहरु प्रायः अरुचिकर हुन्छौं या रोगसूचक भोका हुन्छौं जब यो बाइबलमा आइपुग्छ ठीक जब हामी चर्च जान्छौं - तर स्वस्थ हुनको निम्ति कहिल्यै प्रशस्त पेट भर्ने होइन , समृद्ध ख्रीष्टियनहरु ) अथवा हामीहरु प्रायः खुवाइमाग्न आउँछौ तर यसबाट आत्मिक पौष्टिक तत्व पाउनलाई हामी कहिल्यै पर्याप्त मात्रामा यसमाथि चिन्तन मनन गर्दैनौं ।

या एउटा महत्वपुर्ण छ कि यदि तपाईले एउटा अर्थपुर्ण तरिकामा दैनिक रुपमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने आदत बनाउनु भएका छैन भने , अनि तपाईको हृदय माथि पवित्रआत्माले प्रभावित गर्ने अनुच्छेदहरुलाई जसै तपाईले पार गर्न लाग्दा यसलाई स्मरण गर्ने आदत छैन भने , त्यो तपाईले यसको एउटा आदत बानाउने शुरुवात गर्नु हन्छ । घटनाको रीपोर्ट राख्न शुरु गनुहोस् भनि म तपाईलाई सुझाव दिन्छु - या त कम्पुटरमा , यदि तपाई लेख्नु भन्दा तपाई टाइप गर्न अझ छिट्टो हुनुहन्छ भने ) अर्थात एउटा स्पाइरल बाइन्ड नोटबुकमा इत्यादि । जब सम्म तपाईले यसबाट प्राप्त गर्नु भएको कुनैपनि कुरालाई तपाईले लेखिसक्नु हुन्न तबसम्म वचनलाई त्यतिकै नछाडने बानी बनाउनुहोस् परमेश्वरले मेरो निम्ति बताउनु भएको क्षेत्रहरुको बारेमा पनि मलाई बदलाव गर्न उहाँले मद्दत गरुन् भनी परमेश्वरसित बिन्ती गरेका प्रार्थनाहरुलाई प्रायः म रेकर्ड गर्दछु । हाम्रो जीवनहरु र अरुहरुको जीवनहरुमा आत्माले प्रयोग गर्ने बाइबल औंजार हो - एफिसि ६:१७ ) , हाम्रो आत्मिक युद्धहरु लडनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई हुने अस्त्रको एउटा आवश्यक अनि प्रमुख भाग हो ( एफिसि ६: १२-१८ ) !

(३) प्रार्थना - परमेश्वरले दिनु भएको यो अर्को आवश्यक साधन हो । फरि , यो एउटा साधन हो कि ख्रीष्टियनहरुले प्रायः ओठे सेवा दिन्छन् तर दुलभ प्रयोग गर्छन् । हामीहरुसंग प्रार्थना सभाहरु , प्रार्थनाका समयहरु र इत्यादि छन् , तर प्राचीन चर्चले दिने नमूनाहरुको जस्तो हामी यसको प्रयोग खोजी गर्दैनौं - पे्रित ३ : १, ४:३१, ६:४, १३:१३ इत्यादि । ) पावलले ती जोहरुको सेवा गरे उनीहरुको निम्ति कसरी प्रार्थना गरे सो कुरा उनले दोहोर्याउँदै उल्लेख गर्दन् । नत हामी गर्र्छौं , जब हामीहरु आफै , हामीकहाँ उपलब्ध भएको यस महान साधनलाई न त प्रयोगगर्र्छौं । तर प्रार्थनाको सम्बन्धमा परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर प्रतिज्ञाहरु दिनु भएको छ (मत्ती ७:७-११, लूका १८:१-८, यूहन्ना ६:२३-२७ , १ यूहन्ना ५:१४-१ ५ इत्यादि । ) अनि फेरि , आत्मिक युद्धको निम्ति तयार पार्दा उनको अनुच्छेदमा पावलले यसलाई समावेश गर्छन् -एफिसी ६:१२-१८ ) !

यो कसरी महत्वपुर्ण छ त - जब तपाईले पत्रुसमा हेर्नुहुन्छ । पत्रुसले इन्कार गर्न अघि गेत्समनीको बगैचामा उसको निम्ति ख्रीष्टको वचनहरु तपाईले पाउनु हुन्छ । त्यहाँ , जसै येशू प्रार्थना गरिरहनु हुन्छ , पत्रुस सुतिरहन्छ । येशूले उसलाई बिउँझाउनु हुन्छ र भन्नु हुन्छ , “जागा रहो र प्रार्थना गर , र तिमीहरु परीक्षामा नपर : आत्मा त साँच्चै तयार छ , तर शरीर दुर्बल छ" - मत्ती २६:४१) तपाई , पत्रुस जस्तै , जे ठीक छ सो गर्न चाहनु हुन्छ तर सामार्थ्य पाइरहनु भएका छैन । खोजिरहनको निम्ति , घच्घच्याइ रहनको निम्ति , मागिरहनको निम्ति , हामीले परमेश्वरको अर्तिलाई पालना गर्नु जरुरी छ ................... अनि हामीलाई चाहिने सामार्थ्य उहाँले हामीहरुलाई दिनु हुनेछ - मत्ती ७:७ क्रमश : ) तर यस साधनको लागि सामान्य ओठे सेवा भन्दा हामीले अझ धेरै दिन जरुरी छ ।

प्रार्थना चांहि जादूमय हो भनेर म भन्न गइरहेको छैन । यो होइन । परमेश्वर भययोग्य हुन्छ । सामान्यरुपले हाम्रा आफ्ना सीमाहरु जाहेर गर्ने अनि परमेश्वरको नाश नहुने शक्ति र हामीले जे गरौं भन्ने उहाँले चाहनु हुन्छ त्यस शक्तिको निम्ति उहाँतिर फर्किनु नै प्रार्थना हो ( हामीले जे गर्न चाहन्छौं त्यो होइन )( १ यूहन्ना ५:१४-१५)

(४) मण्डली - यो अन्तिम साधन फेरि एउटा त्यस्तो हो जुन हामी बेवास्ता गर्नलाई टहल गछौं । जब येशूले आफ्ना चेलाहरुलाई बाहिर पठाउनु भयो , उहाँले उनीहरुलाई दुई जना गरेर पठाउनु भयो - मत्ती १०:१ । जब हामी प्रेरितमा सुसमाचार प्रचार यात्राहरु बारेमा पढछौं , तिनीहरु त्यस समयमा बाहिर एक एक जना गएनन् तर दुई या त्यस भन्दा धेरै समूहहरुमा गए । येशूले भन्नु भयो जहाँ दुई या तीन जना उहाँको नाममा जम्मा हुन्छन् , त्यहाँ उनीहरुको माझमा उहाँ हुनुहुन्छ ( मत्ती १८:२०)कसै कसैको बानी भए झैं हामीहरु एकसाथ भेला हुन नछाडनलाई उहाँले आज्ञा दिनु हुन्छ तर त्यस समयलाई प्रेम र असल कार्यहरुमा एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति प्रयोग गर्न उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ –हिब्रु १०:२४-२५ ) । एउटाले अर्कोसंग हाम्रा भूल गल्तीहरु स्वीकार गर्नलाई उहाँले हामीहरुलाई भन्नु हुन्छ - याकूब ५:१६ ) । पुरानो नियमको साहित्य विद्धतामा , हामीलाई भनिएको छ कि जसरी फलामले फलामलाई उध्याउछ , त्यसरी नै एकजना मानिसले उसका साथीको आकृतिलाई उध्याउछ (हितोपदेश २७:१७ ) “तीन सुतले बाटेको डोरी सजिलै चुँडिन्दैन ।" संख्याहरुमा त्यहाँ सामार्थ्य छ ( उपदेशक ४:११-१२ ) । केही मैले थाहा पाउने ख्रीष्टमा दाजूभाइहरु अथवा ख्रीष्टमा दिदीबैनीहरु पाएको छु ( यदि तपाई एकजना स्त्री हुनुहुन्छ भने ) जोहरु फोनद्धारा अथवा व्यक्ति व्यक्तिमा एकसाथ भेला हुन्छन् अनि उनीहरुको ख्रीष्टियन हिंडाइमा तिनीहरुले कसरी गरिरहेछन् , तिनीहरुले कसरी संर्घष् गर्न सकेका छन् , सो कुरा बाँडचूड गर्छन् , इत्यादि अनि एक अर्काको निम्ति प्रार्थना र्समर्पण गर्छन् अनि उनीहरुको सम्बन्धहरुमा परमेश्वरको वचन प्रयोग गराइमा एक अर्काले जिम्मेवारी लिन्छन् ।

कहिले कांही परिवर्तन चाँडो आउछन् । कहिले कांही , अन्य क्षेत्रहरुमा , यो धेरै बिस्तारै आउँछ । तर परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनु भएको छ कि जब हामीले उहाँको साधनहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँछौं , उहाँले हाम्रो जीवनहरुमा करीब परिवर्तन ल्याउँनु हुनेछ । थाहा पाएर निरन्तर प्रयत्न गर्नुहोस् कि उहाँको प्रतिज्ञाहरु प्रति उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु ?