बाइबल अध्ययन गर्ने सठीक तरिका के हो ?प्रश्न: बाइबल अध्ययन गर्ने सठीक तरिका के हो ?

उत्तर:
धर्मशास्त्रको अर्थलाई निर्धारण गर्ने कुराचाहिँ यस जीवनमा एउटा विश्वासीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । हामीले बाइबललाई पढ्नुमात्र पर्दछ भनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्न । हामीले यसलाई ठीकसंगले पढ्नु नै पर्दछ र सम्हाल्नु पर्दछ (२ तिमोथी २:१५) । वचनलाई अध्ययन गर्नुचाहिँ एउटा कठीन कार्य हो । वचनलाई संक्षिप्तमा निरिक्षण गर्नाले कहिलेकाहीं एकदमै गलत निष्कर्षहरु निस्कन सक्दछ । त्यसैकारण, वचनको सठीक अर्थलाई निर्धारण गर्नको लागि कैयौं सिद्धान्तहरुलाई बुझ्न महत्वपूर्ण हुँदछ ।

सर्बप्रथम, बाइबलका विधार्थीहरुले बुभ्mने ज्ञान दिऊन् भनी प्रार्थना गर्नैपर्दछ र पवित्र आत्मालाई माग्नै पर्दछ, किनकि त्योचाहिँ उहाँको एउटा कार्य हो । “जब उहाँ, अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरुलाई सबै सत्यतामा डो¥याउनुहुनेछ । उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुनेछैन । उहाँले जे सुन्नुहुन्छ, त्यही बोल्नुहुनेछ, र हुन आउने कुराहरु तिमीहरुलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३) । नयाँ करारलाई लेख्नको लागि जसरी पवित्र आत्माले प्रेरितहरुलाई अगुवाई गर्नुभयो, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि वचनलाई बुझ्नमा अगुवाई गर्नुहुन्छ । याद गर्नुहोस्, बाइबल परमेश्वरको वचन हो, अनि यसको अर्थ के हो भनेर हामीले उहाँलाई सोध्न आवश्यक छ । यदि तपाईं एउटा ख्रीष्टियन हुनुहुन्छ भने, धर्मशास्त्रका लेखक, पवित्र आत्मा तपाईंभित्र वास गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले लेख्नुभएको कुरा तपाईंले बुझून् भनी उहाँ चाहनुहुन्छ ।

दोस्रो, हामीले पदहरुबाट एउटा वचनलाई लिएर त्यस पदको अर्थलाई सन्दर्भबाहिर गएर निर्धारण गर्ने कोशिष गर्नु हुँदैन । सन्दर्भलाई बुझ्नको लागि हामीले जहिलेपनि अरु पदहरु र अध्यायहरुलाई पढ्नुपर्दछ । सम्पूर्ण वचन परमेश्वरबाटै आएको भए तापनि (२ तिमोथी ३:१६; २ पत्रुस १:२१), यसलाई लेख्न परमेश्वरले मानिसहरुलाई प्रयोग गर्नुभयो । यी मानिसहरुको हृदयमा एउटा विषय थियो, लेख्नको लािग एउटा उद्धेश्य थियो र तिनीहरुले सम्बोधन गर्ने एउटा विशेष विषय थियो । कसले पुस्तकलाई लेखे, यो कसलाई लेखिएको थियो, यसलाई कहिले लेखियो, अनि यो किन लेखियो भन्ने पता लगाउनको लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका बाइबलका पुस्तकहरुको पृष्ठभूमिलाई हामीले पढ्नुपर्छ । पाठ आफैले नै बोलून् भनेर पनि हामीले हेरविचार गर्नुपर्दछ । कहिलेकाहीं मानिसहरुले तिनीहरुले इच्छाएको व्याख्या पाउनको लागि वचनहरुमा तिनीहरुका आफ्नै अर्थलाई लगाउँदछ ।

तेस्रो, हाम्रो बाइबल अध्ययन गराइमा पूर्णरुपले स्वातन्त्र हुने प्रयत्न हामीले गर्नु हुँदैन । वचनलाई पढ्नेहरुका जीवनभरीका कामहरु मार्फत हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौं भनेर सोंच्नुचाहिँ अहंकारी कुरो हुँदछ । भूलवश् नै केही मानिसहरु केवल पवित्र आत्मामा मात्र तिनीहरु भर पर्नेछन् र तिनीहरुले वचनका सबै लुकाइएका सत्यताहरुलाई पत्ता लगाउनेछन् भन्ने विचारसंग बाइबलसमक्ष आउँदछन् । पवित्र आत्मा दिनुहु्ँदा, ख्रीष्टले मानिसहरुलाई आत्मिकी वरदानहरु सहित ख्रीष्टको शरीरमा दिनुभएको छ । यस्ता आत्मिकी वरदानहरुमा एउटाचाहिँ त्यस प्रकारको शिक्षा हो (एफिसी ४:११–१२; १ कोरिन्थी १२:२८) । वचनलाई ठीकसंग बुझ्न अनि आज्ञा पालन गर्न हामीलाई सहायता गर्नको लागि परमेश्वरबाटै यस्ता शिक्षकहरुलाई दिइएका छन् । परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बुझ्न अनि लागु गर्न एक–अर्कालाई सहायता गर्दै अरु विश्वासीहरुसंग बाइबल पढ्नुचाहिँ जहिलेपनि बुद्धिमानी कुरो हुँदछ ।

यसैले, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, बाइबल अध्ययन गर्ने उचित तरिकाचाहिँ के हो ? सर्वप्रथम, हामीलाई समझशक्ति दिऊन् भनी प्रार्थना र नम्रतामार्फत हामीले पवित्र आत्मामा भरपर्नै पर्दछ । दोस्रो, बाइबलले यसको वयान आफै गर्दछ भनेर बुझ्दै हामीले वचनलाई जहिले पनि यसको सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । तेस्रो, हामीले विगतका र वत्र्तमानका अरु ख्रीष्टियनहरुका कोशिषलाई आदर गर्नुपर्दछ, जसहरुले पनि सठीकरुपमा बाइबल अध्ययन गर्ने कोशिष गरेका छन् । याद गर्नुहोस्, बाइबलका लेखक परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हामीले यसलाई बुझौं भनी उहाँले चाहनुहुन्छ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबल अध्ययन गर्ने सठीक तरिका के हो ?