मण्डलीको उद्धेश्य के हो ?प्रश्न: मण्डलीको उद्धेश्य के हो ?

उत्तर:
प्रेरित २:४२ लाई मण्डलीको लागि एउटा उद्धेश्यसहितको वयान भनी मानि लिन सकिन्छ : “तिनीहरु प्रेरितहरुका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे ।” यस पद अनुसार, मण्डलीको उद्धेश्य र क्रियाकलाप १) बाइबलीय सिद्धान्तलाई सिकाउने, २) विश्वासीहरुका लागि संगति गर्ने स्थानको बन्दोबस्त गर्ने, ३) प्रभु भोजको पालन गर्ने र ४) प्रार्थना गर्ने हुनुपर्दछ ।

मण्डलीले बाइबलीय सिद्धान्तलाई सिकाउनुपर्दछ ताकि हामी हाम्रो विश्वासमा बलियो बन्न सक्दछौं । एफिसी ४:१४ ले हामीलाई यसरी भन्दछ : “यसरी हामी छालले अगि–पछि हुत्याएका, धार्मिक–सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरुका जालझेल, धूर्तता र फट्याईंले यताउता उडाएका बालकहरु जस्ता नहोऔं ।” मण्डलीचाहिँ संगतिको लागि एउटा ठाउँ बन्नुपर्दछ जहाँ ख्रीष्टियनहरु एकअर्काप्रति भक्तिभाव राख्न सक्ने अनि एकअर्कालाई आदर गर्ने (रोमी १२:१०), एकअर्कालाई निर्देशन दिने (रोमी १५:१४), एकअर्काप्रति दयालु सहनुभूति राख्ने (एफिसी ४:३२), एकअर्कालाई उत्साह दिने (१ थेसलोनिकी ५:११) र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने (१ यूहन्ना ३:११) हुन सक्दछ ।

मण्डलीचाहिँ एउटा त्यस्तो स्थान हुनुपर्दछ, जहाँ विश्वासीहरुले ख्रीष्टको मृत्यु र हाम्रो खातिर बगाइएको रगतको सम्झनामा प्रभुभोजको पालन गर्न सक्छन् (१ कोरिन्थी ११:२३–२६) । “रोटी भाँच्ने” को अवधारणा (प्रेरित २:४२) ले पनि एकैसाथ भोजन गर्ने विचारलाई बोक्दछ । योचाहिँ मण्डलीहरुले संगतिलाई प्रोत्साहन गरेका कुराको अर्को उदाहरण हो । प्रेरित २:४२ अनुसार मण्डलीको अन्तिम उद्धेश्यचाहिँ हो प्रार्थना । मण्डलीचाहिँ एउटा त्यस्तो स्थान हुनुपर्दछ जसले प्रार्थनालाई प्रोत्साहन दिँदछ, प्रार्थना गर्नु सिकाउँदछ र प्रार्थनाको अभ्यास गराउँदछ । फिलिप्पी ४:६–७ ले हामीलाई यसरी उत्साह दिँदछ, “कुनै कुरामा चिन्तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरुका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन् । समझले नै भियाउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरुका हृदय र तिमीहरुका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ ।”

मण्डलीलाई दिइएको अर्को आज्ञा हो येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको सुसमचारलाई घोषणा गर्ने (मत्ती २८: १८२०; प्रेरित १:८) । मण्डलीलाई वचन र काममार्फत सुसमचार प्रचार गर्नमा विश्वासीलो बन्नको लागि बोलाइएको हो । मण्डलीचाहिँ मानिसहरुलाई हाम्रा प्रभु र उद्धारकत्र्ता येशू ख्रीष्ट तर्फ देखाउने एउटा ज्योतिको घर ९ष्निजत जयगकभ० बन्नुपर्दछ । मण्डलीले सुसमचारलाई प्रोत्साहन दिनु र सुसमचार घोषणा गर्न यसका सदश्यहरुलाई तयार गर्नुपर्दछ (१ पत्रुस ३:१५) ।

मण्डलीका केही अन्तिम उद्धेश्यहरुलाई याकूब १:२७ मा दिइएको छ : “परमेश्वर र पिताको अगाडि, शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो : अनाथ र विधवाहरुलाई तिनीहरुको कष्टमा हेरचाहा गर्नु, र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु ।” यसमा सुसमचारस बाँड्नु भन्ने कुरामात्र समावेश छैन, तर आवश्यकता अनुसार र उचित तरिकामा भोजन, कपडा, आश्रयजस्ता भौतिक आवश्यकताहरुको बन्दोबस्त पनि सामेल छन् । मण्डलीले विश्वासीहरुलाई पापमाथि विजय पाउन र संसारको प्रदुर्षणबाट मुक्त रहन तिनीहरुलाई चाहिने सामाग्रीहरुसंग तयार पनि गर्नुपर्दछ । यसलाई बाइबलीय शिक्षा र ख्रीष्टियन संगतिद्वारा गरिंदछ ।

त्यसो भए, मण्डलीको. उद्धेश्यचाहिँ के हो त ? पावलले कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरुलाई एउटा उत्कृष्ट चित्रण दिए । मण्डलीचाहिँ यस संसारमा परमेश्वरको हात, मुख र पाउहरु हुन् — जुनचाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो (१ कोरिन्थी १२:१२–२७) । हामीले त्यस्ता कुराहरु गर्नुपर्दछ जसलाई यदि येशू शारीरिकरुपमै पृथ्वीमा हुँदो हो त उहाँले गर्ने थिए । मण्डलीचाहिँ “ख्रीष्टियन,” “ख्रीष्टको स्वरुप” र ख्रीष्टलाई पछ्याउने हुनुपर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमण्डलीको उद्धेश्य के हो ?