मैले मरे पछि स्वर्गमा पुग्नेछु भनेर कसरी निर्धक्क बन्न सक्छु?प्रश्न: मैले मरे पछि स्वर्गमा पुग्नेछु भनेर कसरी निर्धक्क बन्न सक्छु?

उत्तर:
के तपाईलाई स्पष्ट हुनेगरी अनन्त जिवन प्राप्त छ र तपाई मृत्युपछि स्वर्गमा पुग्नुहुन्छ त? परमेश्वर तपाईलाई यस तथ्य प्रश्त भएको चाहानुहुन्छ!बाईबलले यो भन्दछ कि”तिमिहरुले अनन्त जीवन पाएका हौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउमा विश्वास गर्ने तिमीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु”(१यहुन्ना५:१३)। मानौंकि तपाई अहिले परमेश्वरको अगाडी उभिरहनु भएको छ र उहाँले तपाईलाई सोध्नुभयो,”म तिमिलाई स्वर्गमा किन भित्र्याऊ?तपाईको जवाफ के होला? तपाईसंग यस प्रश्नको प्रतिउत्तर नभएको हुनसक्छ।तथापी तपाईलाई यो जान्न अत्यावश्यक छ कि परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रोलागि एउटा बाटो पहिल्याई दिनुभएको छ ताकि हामी अनन्त जिवन काहाँ बिताउने भन्ने खुलस्त हुनेगरि जान्न सक्छौं।बाईबल यस तरह भन्दछ, “किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्”(यहुन्ना ३:१६)

शबभन्दा पहिले हामीलाई स्वर्गबाट अलग्याइएको समस्या बुझ्न पर्दछ।यो समस्या हो-हाम्रो पापमय स्वभाबले हामीलाई परमेश्वर संगको सम्बन्धबाट अलग पार्दछ।आफ्नै चाहानाहरुमा र स्वभाविकै रुपमा पनि हामी पापी छौं।”किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा सम्म पुग्नबाट चुकेकाछन्”(रोमी३:२३)।

हामीले आफैंलाई बचाउन सक्दैनौं।”किनभने अनुग्रहबाट बिश्वास द्वारा तिमीहरुले उद्वार पाएकाछौ - र यो तिमीहरु आफैबाट होईन, यो त परमेश्वरको वरदान हो - कर्महरुद्वारा होईन,नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ”(एफिसी २:८-९)। हामी मृत्यु र नर्कको भागिदार थियौं।“किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो”(रोमी६:२३)।

परमेश्वर पवित्र र न्यायी हुनुहुन्छ र पापलाई संजाय दिन अधिन हुनुभए पनि हामीलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो पापको क्षमा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। येशुले भन्नुभयो”बाटो सत्य र जिवन म नै हुँ।म द्वारा वाहेक कोहि पनि पिता काहाँ आउन सक्दैन(यहुन्ना१४:६) येशु हाम्रोलागि क्रुशमा मर्नुभयो”किनभने हामीलाई परमेश्वर काहाँ ल्याउन ख्रिष्ट पनि पापीहरुका निम्ति सदाको लागि एक चोटी मर्नुभयो”(१पत्रुश ३:१८) येशु मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। “उहाँ हाम्रा अपराधको निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जिवित पारिनुभयो(रोमी ४:२५)।

त्यसैले शुरुको प्रश्नमा फर्कौं- मैले मृत्यु पछि स्वर्गमा पुग्न सक्छु भनेर कसरी स्पष्ट गर्न सक्छु र? यसको जवाफ हो:प्रभु येशु ख्रिष्टमा विश्वास गर्नुहोश र तपाईलाई उद्वार मिल्नेछ(प्रेरीत१६:३१)। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो”(यहुन्ना१:१२) तपाईले अनन्तको जीवन एक सित्तैको उपहारको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ” तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो(रोमी६:२३)। तपाईले अहिले नै आफ्नो पुर्ण र यथार्थ भरिएको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ”म त तिनिहरुले जीवन पाउन र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन भन्ने हेतुले आएँ”(यहुन्ना१०:१०) तपाईले येशु संग स्वर्गमा अनन्त जीवन विताउन सक्नुहुन्छ, “उहाँले वाचा गर्नुभएकोछ “अनि गएर मैले तिनीहरुका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरी आउनेछु र तिमीहरुलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु, त्याहाँ तिमीहरु पनि हुनेछौं(यहुन्ना१४:३)

यदि तपाई येशु ख्रीष्टलाई मुत्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न चाहनु हुन्छ र परमेश्वरबाट क्षमा चाहानुहुन्छ भने यो प्रार्थना तपाई दोहोर्याउनुस्।यो प्रार्थनाले वा अरु.कुनै प्रार्थनाले तपाईलाई बचाउन सक्दैन,तर येशु ख्रीष्टमा भरोसा गरेर मात्र उहाँले पापको क्षमा दिनुहुन्छ। यो प्रार्थना परमेश्वरलाई तपाईले ऊहाँमा गर्नु भएको विश्वास र तपाईलाई मुत्तीदान दिनु भएकोलागी धन्यवाद चधाउने एक साधारण अभिब्यत्ति मात्र हो।”परमेश्वर, मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु। तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!”

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमैले मरे पछि स्वर्गमा पुग्नेछु भनेर कसरी निर्धक्क बन्न सक्छु?