के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?प्रश्न: के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?

उत्तर:
सायद सबै ख्रीष्टियनर् इश्वरशास्त्रीहरुमा यो एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न हो यो प्रश्न सुधारको कारण हो प्रोटेस्टेन्ट चर्च र क्याथोलिक चर्चको बिचमा बिभाजन । यो प्रश्न बाइबलिय ख्रीष्टियवाद र धेरै जसो “ख्रीष्टियन’’ रितिरीवाजलाई जोड दिनेहरु (अगतिक) बीच एउटा प्रश्न भिन्नता हो । के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा पाईन्छ ? के म ख्रीष्टमा

विश्वासद्धारा बाचाईन्छु , वा मैले यशूमा विश्वास गर्नु पर्छ र निश्चित कुराहरु गर्नुपर्छ - विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कामहरु भने प्रश्नलाई केहि पहिचान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बाइबलिय खण्डहरुले गाह्रो बनाएको छ । रोमी ३:२८ , ५ :१ र गलाती ३ :२४ संग याकूब २:२४ लाई दाँज्नोस् । कसैले पावल (विश्वासद्धारा मात्रै उद्धार छ) र याकूब विश्वास र (कामहरुद्धारा उद्धार छ ) बिच एउटा भिन्नता पाउँछन् । वास्तवमा पावल र याकूब असहमत थिएनन् । केहि मानिसहरुले दाबी गरेको असहमतिको एउटा प्रमूख विषय चाहिँ विश्वास र कामहरु बीचको सम्बन्ध बारे हो । पावल सिद्धान्तात्मक रुपमा भन्छ कि विश्वासद्धारा मात्रै धर्मी ठहरिन्छ (एफिसी २:८-९) जव कि याकूबले भनिरहेका छन् कि विश्वास र कामहरु धर्मी ठहरिन्छ । यो वाहिरी देखिने समस्यालाई याकूबले वास्तवमा के भनिरहेका छ भनी जाँच्न सकिन्छ । कुनै पनि असल कामहरु नगरी कुनै एउटा व्यक्ति मा विस्वास हुन सक्छ भन्ने विस्वासलाई याकूबले खण्डन गरिरहेका छन् (याकूब २:१७ -१८) वाकूबले यो विषयमा जोड दिईरहेका छन् कि ख्रीष्टमा गरिएको साँचो विस्वासले एउटा परिवर्तित जीवन र असल कामहरु उत्पन्न गर्छ (याकूब २:२०-२६) याकूबले भनिरहेका छैन्न कि विश्वास र कामहरुद्धारा धर्मी ठहरिन्छ , तर त्यसको सट्टामा एउटा व्यक्ति जो साँचो रुपमा विश्वासद्धारा धर्मी ठहरिन्छ उसको जीवनमा असल कामहरु हुनेछ भनि उनी भन्छन् । यदि एउटा व्यत्तीले म विश्वासी हुँ भनी दाबी गर्छ तर उसको जीवनमा कुनै असल काम छैन भने - त्यसपछि सम्भवत उसले ख्रीष्टमा साँचो विश्वास गरेको हुँदैन (याकूब २ :१४, १७ ,२०,२६ )।

पावलले त्यहि कुरालाई उनको लेखमा भन्छन् । विश्वासीहरुको जीवनमा हुनुपर्ने असल फललाई गलाती ५ :२२ -२६ मा सूची गरिएको छ । हामी विश्वासद्धारा बचाएका हौं , कामहरुद्धारा होइन भनी हामीलाई बताए लगतै (एफिसी २:८-९) ।, पावलले हामीलाई जानकारी दिन्छन् कि हामी असल कामहरु गर्नको निम्ति सृजिएका हौं (एफिसी २:१०)। एउटा परिवर्तित जिवनको लागी याकूबले जतिकै पावलले अपेक्षा गरेका छन् । “ यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो वितिगएको छ , हेर नयाँ आएको छ’’ (२ कोरिन्यी ५:१७ ) पावल र याकूब उद्धार बारे तिनिहरुको शिक्षामा असहमत छैनन् । तिनिहरु समान (एउटै) विचारलाई फरक दृष्टिकोणबाट सहमती जनाएका छन् । पावलले केवल विश्वासद्धारा मात्रै धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिएका छन् भने याकूबले यो तथ्य कुरामा जोड दिएका छन् कि ख्रीष्टमा विश्वासले असल कामहरु उत्पन्न गर्छ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?