के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?



प्रश्न: के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?

उत्तर:
सायद सबै ख्रीष्टियनर् इश्वरशास्त्रीहरुमा यो एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न हो यो प्रश्न सुधारको कारण हो प्रोटेस्टेन्ट चर्च र क्याथोलिक चर्चको बिचमा बिभाजन । यो प्रश्न बाइबलिय ख्रीष्टियवाद र धेरै जसो “ख्रीष्टियन’’ रितिरीवाजलाई जोड दिनेहरु (अगतिक) बीच एउटा प्रश्न भिन्नता हो । के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा पाईन्छ ? के म ख्रीष्टमा

विश्वासद्धारा बाचाईन्छु , वा मैले यशूमा विश्वास गर्नु पर्छ र निश्चित कुराहरु गर्नुपर्छ - विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कामहरु भने प्रश्नलाई केहि पहिचान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बाइबलिय खण्डहरुले गाह्रो बनाएको छ । रोमी ३:२८ , ५ :१ र गलाती ३ :२४ संग याकूब २:२४ लाई दाँज्नोस् । कसैले पावल (विश्वासद्धारा मात्रै उद्धार छ) र याकूब विश्वास र (कामहरुद्धारा उद्धार छ ) बिच एउटा भिन्नता पाउँछन् । वास्तवमा पावल र याकूब असहमत थिएनन् । केहि मानिसहरुले दाबी गरेको असहमतिको एउटा प्रमूख विषय चाहिँ विश्वास र कामहरु बीचको सम्बन्ध बारे हो । पावल सिद्धान्तात्मक रुपमा भन्छ कि विश्वासद्धारा मात्रै धर्मी ठहरिन्छ (एफिसी २:८-९) जव कि याकूबले भनिरहेका छन् कि विश्वास र कामहरु धर्मी ठहरिन्छ । यो वाहिरी देखिने समस्यालाई याकूबले वास्तवमा के भनिरहेका छ भनी जाँच्न सकिन्छ । कुनै पनि असल कामहरु नगरी कुनै एउटा व्यक्ति मा विस्वास हुन सक्छ भन्ने विस्वासलाई याकूबले खण्डन गरिरहेका छन् (याकूब २:१७ -१८) वाकूबले यो विषयमा जोड दिईरहेका छन् कि ख्रीष्टमा गरिएको साँचो विस्वासले एउटा परिवर्तित जीवन र असल कामहरु उत्पन्न गर्छ (याकूब २:२०-२६) याकूबले भनिरहेका छैन्न कि विश्वास र कामहरुद्धारा धर्मी ठहरिन्छ , तर त्यसको सट्टामा एउटा व्यक्ति जो साँचो रुपमा विश्वासद्धारा धर्मी ठहरिन्छ उसको जीवनमा असल कामहरु हुनेछ भनि उनी भन्छन् । यदि एउटा व्यत्तीले म विश्वासी हुँ भनी दाबी गर्छ तर उसको जीवनमा कुनै असल काम छैन भने - त्यसपछि सम्भवत उसले ख्रीष्टमा साँचो विश्वास गरेको हुँदैन (याकूब २ :१४, १७ ,२०,२६ )।

पावलले त्यहि कुरालाई उनको लेखमा भन्छन् । विश्वासीहरुको जीवनमा हुनुपर्ने असल फललाई गलाती ५ :२२ -२६ मा सूची गरिएको छ । हामी विश्वासद्धारा बचाएका हौं , कामहरुद्धारा होइन भनी हामीलाई बताए लगतै (एफिसी २:८-९) ।, पावलले हामीलाई जानकारी दिन्छन् कि हामी असल कामहरु गर्नको निम्ति सृजिएका हौं (एफिसी २:१०)। एउटा परिवर्तित जिवनको लागी याकूबले जतिकै पावलले अपेक्षा गरेका छन् । “ यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो वितिगएको छ , हेर नयाँ आएको छ’’ (२ कोरिन्यी ५:१७ ) पावल र याकूब उद्धार बारे तिनिहरुको शिक्षामा असहमत छैनन् । तिनिहरु समान (एउटै) विचारलाई फरक दृष्टिकोणबाट सहमती जनाएका छन् । पावलले केवल विश्वासद्धारा मात्रै धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिएका छन् भने याकूबले यो तथ्य कुरामा जोड दिएका छन् कि ख्रीष्टमा विश्वासले असल कामहरु उत्पन्न गर्छ ।



नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोश



के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?