हाम्रा पापको लागि येशू मर्न अघि मानिसहरुलाई कसरी बचाइन्थ्यो ?प्रश्न: हाम्रा पापको लागि येशू मर्न अघि मानिसहरुलाई कसरी बचाइन्थ्यो ?

उत्तर:
मानिसजातिको पतनदेखि नै, उद्धारको आधारचाहिँ जहिले पनि ख्रीष्टको मृत्यु नै भएको छ । क्रूसभन्दा पहिले अथवा क्रूसदेखि संसारको इतिहासको त्यस महत्वपूर्ण घटना विना कोही पनि कहिल्यै बाँचेका छैनन् । ख्रीष्टको मृत्युले पूरानो करारका सन्तहरुका विगतका पापहरुको अनि नयाँ करारका सन्तहरुका भविष्यका पापहरुको दण्डको मोललाई तिरिदिनुभयो ।

विश्वासचाहिँ जहिले पनि उद्धारको लागि आवश्यक कुरो भएको छ । उद्धारको लागि कसैको विश्वासको उद्धेश्य सदैव परमेश्वसर नै हुनुभएको छ । भजनका लेखकले यसरी लेखे : “ती सबै धन्यका हुन्, जो उहाँको शरण पर्दछन्” (भजन २ :१२) । उत्पति १५:६ ले हामीलाई भन्दछ कि अब्राहामले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि त्योचाहिँ तिनलाई धार्मिकता प्रदान गर्न परमेश्वरको लागि पर्याप्त थियो (रोमी ४:३–८ लाई पनि हेनुहोस्) । हिब्रू १० : १–१० ले स्पष्टसंग सिकाएझैं पूरानो करारका बलिदान चढाउने व्यवस्थाले पापलाई हटाएन । यद्यपि यसले त्यस दिनसम्म हटायो जहिलेसम्म पापी मानिसजातिका लागि परमेश्वरको पुत्रले उहाँको रगत बगाउनुभएन ।

युगयुगबाट भएर परिवत्र्तन भएको कुरोचाहिँ कुनै विश्वासीको विश्वासको सार हो । कुन कुरालाई विश्वास गरिनै पर्दथ्यो भन्ने परमेश्वरको आवश्यकताचाहिँ प्रकाशको परिमाणचाहिँ आधारित छ । उहाँले मानिसजातिलाई त्यस समयसम्म दिनुभएको छ । यसलाई प्रगतिशील प्रकाश भनिन्छ । उत्पति ३:१५ मा परमेश्वरले स्त्रीको वंशले शैतानमाथि विजय गर्नेछ भनेर दिएको प्रतिज्ञालाई आदमले विश्वास गरे । आदमले उहाँलाई विश्वास गरे, तिनले हव्वा भनी दिएको नाउँद्वारा प्रदर्शन गरे (२० पद), अनि परमप्रभुले तिनीहरुलाई तत्कालै छालाको लुगा लगाइदिनु भएर आफ्नो ग्रहणलाई संकेत गर्नुभयो (२१ पद) । त्यस बिन्दुमा यी सबै कुरा आदमले जान्दथे, तर तिनले यसलाई विश्वास गरे ।

उत्पति १२ अनि १५ मा परमेश्वरले तिनलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरु र नयाँ प्रकाशहरु अनुसार अब्राहामले परमेश्वरलाई विश्वास गरे । मोशाभन्दा अघि, कुनै पनि वचन लेखिएको थिएन, तर परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको कुराप्रति मानिसजाति उत्तरदायी थिए । पूरानो करारभरी नै विश्वासीहरु उद्धारको लागि आए किनभने कुनैदिन परमेश्वरले तिनीहरुको पापको समस्यालाई लिनुहुनेथियो भनेर तिनीहरुले विश्वास गर्थे । आज, क्रूसमा उहाँले हाम्रा पापहरुलाई अघिबाटै लिइसक्नु भएको छ भनेर विश्वास गर्दै हामी हेर्दछौं (यूहन्ना ३:१६; हिब्र्रू ९:२८) ।

क्रूस र पुनरुत्थानभन्दा अघिको भन्दा ख्रीष्टको समयका विश्वासीहरुको विषयमाचाहिँ के हो नी ? तिनीहरुले कुनकुरालाई विश्वास गर्दथे ? तिनीहरुका पापहरुका लागि ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभएको पूर्ण चित्रलाई के तिनीहरुले बुझे त ? उहाँको सेवाकाइको उत्तरार्धमा “उहाँ कसरी यरुशलेम जानुपर्छ, र धर्मगुरु र मुख्य पूजाहारीहरु र शास्त्रीहरुबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भनी उहाँले त्यस बेलादेखि आफ्ना चेलाहरुलाई बताउन थाल्नुभयो” (मत्ती १६:२१) ।

यस संमाचारप्रति उहाँका चेलाहरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त ? “पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउनुभयो, ‘परमेश्वरले यसो नगरुन्, प्रभु, तपाईंमाथि यस्तो कहिले नहोस्’” (२२ पद) । पत्रुस र अरु चेलाहरुले सत्यतालाई पूर्णरुपले जान्दैन थिए, यद्यपि तिनीहरु बचाइएका थिए किनभने परमेश्वरले तिनीहरुका पापको समस्यालाई लिई दिनुहुनेथियो भनेर तिनीहरुले विश्वास गर्थे । उहाँले यसलाई कसरी पूरा गर्नुहुनेथियो भनेर तिनीहरुले आदम, अब्राहाम, मोशा अथवा दाऊदले जानेभन्दा धेरै केही पनि जान्दैनथिए, तर तिनीहरुले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे ।

ख्रीष्टको पुनरुत्थान भन्दा अघि जिउने मानिसहरु भन्दा आज हामीसंग धेरै प्रकाशहरु छन्; हामी पूर्ण चित्रलाई जान्दछौं । “प्राचीनकालमा हाम्रा पिता–पूर्खाहरुसंग अगमवक्ताहरुद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो । तर यी आखिरी दिनहरुमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसंग बोल्नुभएको छ । पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो” (हिब्रू १:१–२) । हाम्रो उद्धार अझैपनि ख्रीष्टको मृत्युमाथि आधारित छ, हाम्रो विश्वास उद्धारको लागि अझैपनि आवश्यक कुरो हो, अनि हाम्रो विश्वासको उद्धेश्य अझैपनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ । आज, हाम्रोलागि, हाम्रो विश्वासको सारचाहिँ, हाम्रा पापहरुको लागि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा उहाँ बौह्री उठ्नुभयो भन्ने नै हो (१ कोरिन्थी १५:३–४) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशहाम्रा पापको लागि येशू मर्न अघि मानिसहरुलाई कसरी बचाइन्थ्यो ?