मण्डलीको विषयमा प्रश्नहरुमण्डलीको विषयमा प्रश्नहरु

मण्डली भनेको के हो ?

मण्डलीको उद्धेश्य के हो ?

इसाई बप्तिस्मा को महत्व के हो ?

प्रभुभोजको महत्वचाहिँ के हो ?

मण्डली जानु किन महत्वपूर्ण छ?

के ख्र्रीष्टियनहरुले शबाथ दिनलाई पालन गर्नु पर्दछ त ? शबाथ दिन कुनचाहिँ हो, शनिबार कि आइतबार?

मैले संगठित धर्ममा किन विश्वास गर्नु त ?

बाइबलले दशांश दिने विषयमा के भन्दछ ?

महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू? महिलाहरू सेवाकार्यमा हुने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्दछ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमण्डलीको विषयमा प्रश्नहरु