येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो ?प्रश्न: येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो ?

उत्तर:
१ पत्रुस ३:१८-१९ पदहरुले सिकाउँदछन्, “किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरुका निम्ति सदाकोलागि एक चोटि मर्नु भयो । उहाँ शरीरमा मारिनुभयो तर आत्मामा उहाँ जीवित पारिनुभयो । यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा मरेका आत्माहरुलाई पनि प्रचार गर्नुभयो ।” १८ पदमा भएको “आत्मा”भन्ने वाक्याँश “शरीरमा” भन्ने वाक्याँश जस्तै एकदमै मिल्दो अर्थको छ । यसैले “आत्मा”शब्दलाई एउटै क्षेत्रको “शरीर” शब्द संग सम्बन्ध स्थापित गर्न असल देखिन्छ । शरीर र आत्मा चाँहि ख्रीष्टको शरीर र आत्मा हुन् । “आत्मामा उहाँ जीवित पारिनु भयो ।”भन्ने वाक्यांशले ख्रीष्टले पाप बोक्नु भएको र मृत्युले उहाँको मानविय आत्मालाई पिताबाट अलग गरेको तथ्यलाई संकेत गर्दछ (मत्ती २७:४६) । मत्ती २७:४६ र रोमी १:३-४ बीचमा जस्तै शरीर र आत्माको बीचमा विषमता छ र ख्रीष्टको शरीर र पवित्र आत्मामाको बीचमा होइन । जब पापको निम्ति गरिएको ख्रीष्टको प्रायश्चितको काम पूरा भए तब उहाँको आत्माले त्यो तोडिएको संगतिलाई पुनस्थापन गरे ।

१ पत्रूस ३:१८:२२ पदहरुले ख्रीष्टको दुःख (१८ पद) र उहाँको महिमा २२ पद बीचको अनिवार्य समबन्धलाई वर्णन गर्दछन् । पत्रूसले मात्र ति दुई घटनाहरुको बीचमा के भएको थियो भन्ने बिषयमा विशेष जानकारी दिदछ । १९ पदमा भएको “प्रचार गर्नुभयो”भन्ने वाक्यांश नयाँ करारमा सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरालाई वर्णन गर्ने सधैंको शब्द वा वाक्यांश होइन । यसको साँच्चै अर्थ एउटा सन्देश घोषणा गर्नु भन्ने हुन्छ । येशूले दुःख भोग्नु भयो र क्रूशमा मर्नुभयो उहाँको शरीरलाई मारियो र जब उहाँलाई पाप बोकाइयो तब उहाँको आत्मा पनि मर्यो । तर उहाँको आत्मालाई जीवित पारियो र उहाँले यसलाई पितालाई समर्पित गर्नुभयो । पत्रूसको अनुसार उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान बीचकेा अवधिमा येशूले कैंदमा भएका आत्माहरुलाई एउटा विशेष घोषणा गर्नु भयो । यसलाई सुरु गर्न पत्रूसले मानिसहरुलाई “आत्माहरु” भनी समबोधन गर्नुभयेा (३:२०) । नयाँ करारमा “आत्माहरु”भन्ने शब्दले स्वर्गदुत वा दृष्ट आत्माहरु व्याख्या गर्न प्रयोग भएको छ मानिसहरुलाई होइन र २२ पदले यो अर्थलाई साबित गर्दछ । बाइबलमा कतै पनि येशू नरक जानुभयो भन्ने कुरा हामीलाई बताउँदैन । प्रेरित २:३१ पलदे भन्दछ कि उहाँ “पाताल”मा जानुभयो तर “पाताल”भनेको नरक होइन । “पाताल”शब्दले मृत्युको लोक भन्ने देखाउँछ एउटा अस्थायी स्थान जहाँ रहेर पुनरुत्थानको प्रतिक्षा गरिन्छ । नयाँ अन्तराष्ट्रिय अनुवाद (New International version) बाइबलमा भएको प्रकाश २०:११-१५ पदहरुले यी दुई स्थानहरु बीचको स्पष्ट भिन्नतालाई प्रस्तुत गर्दछन् । नरक भनेको हराएकाहरुका निम्ति स्थायी ठाउँ र अन्तिम न्याय हो । पाताल चाँहि अस्थायी ठाउँ हो ।

हाम्रो प्रभुले उहाँको आत्मा पितालाई समर्पित गर्नुभयो, मर्नुभयो र मृत्यु र पुनरुत्थान बीच को त्यही समयमा मृत्युलोक वा पातालमा जानुभयो जहाँ उहाँले आत्माहरुलाई शायद पतन भएका स्वर्गदूतहरुलाई (यहूदा ६ पदमा) सन्देश दिनु भयो जोहरु कुनै किसिमले नूहको समयमा भएकेा जलप्रल्य अघिका समयसंग सम्बन्धित थिए । २० पदले यो स्पष्ट पार्दछ । पत्रूसले येशूले कैदमा परेका आत्माहरुलाई के प्रचार गर्नुभयो भनी भन्दैन तर यो उद्धार वा मुक्तिको सन्देश पनि हुन सकदैन कारण स्वर्गदूतहरको उद्धार हुन सक्दैन (हिब्रू २:१६) । यो शायद शैतान त्यसको प्रधानताहरु माथिको विजयको घोषणा थियो होला (१ पत्रुस, ३:२२ कलस्सी, २:१५ एफिसी ४:८-१० पदहरुले पनि येशू “स्वर्गलोक”मा जानुभयो भन्ने जस्तो देखाउँदछ (लूका १६:२२; २३:४३) र उहाँको मृत्यु भन्दा पहिले विश्वास गर्नेहरुलाई स्वर्गलोकमा लैजानु भयो । खण्डले के भयो भन्ने सबै जानकारीहरु दिदैन् तर धेरै बाइबल विद्धानहरले ुकैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयोू भन्ने वाक्यांशद्वारा यसको अर्थ त्यही नै हो भन्ने कुरामा समर्थन दिन्छन् ।

यसकारण समग्रमा भन्नु पर्दा, बाईबलले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको अवधिमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा लाई सम्पूर्ण स्पष्टसाथ भन्दैन । यो यस्तो देखिन्छ कि उहाँले पतन भएका स्वर्गदूतहरुलाई वा विश्वासीहरुलाई विजयताको घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी के कुरा निश्चित रुपमा जान्न सक्छौं भने कि येशूले मानिसहरुलाई मुक्तिकोलागि दोस्रो मौका दिदै हुनुहुन्थेन ।

बाईबलले भन्दछ कि मृत्यु पछि हामीले न्यायको सामना गर्नुपर्नेछ (हिब्रू ९:२७) दोस्रो मौका होइन । त्यहाँ साँच्चै कुनै निश्चितरुपमा स्पष्ट उत्तर येशूले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको समयमा के गर्नुभयो भन्ने सम्वन्धमा केहि पनि छैन । शायद यो एउटा रहस्य हो जसलाई हामी महिमा पुगे पश्चात मात्र जान्ने छौं ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो ?