कयीनको श्रीमती को थिइन ? के कयीनको श्रीमती उसको आफ्नै बहिनी थिइन ?प्रश्न: कयीनको श्रीमती को थिइन ? के कयीनको श्रीमती उसको आफ्नै बहिनी थिइन ?

उत्तर:
कयीनको श्रीमती को थिइन भनेर बाइबलले विशेष रुपमा भनेको छैन । सम्भवित उत्तर चाँहि यी हुन सक्छ कि कयीनको श्रीमती उसका बहिनी वा भतिजी वा भान्जी वा फुपु इत्यादि थियो । बाइबलले यो पनि बताउदैन कि जव कयीनले हाविललाई मारे त्यति बेला उ कति उमेरको थियो ( उत्पति ४ :८) तिनीहरु दुबै किसान भएका कारण तिनीहरु दुबै पुर्णरुपले हर्ुर्केका वयस्कहरु हुनसक्छन् । आ - आफ्नै परिवारहरु भएका हुन सक्छन् हाविल मारिएको समयमा आदम र हठवाका , कयीन र हाविल बाहेक अन्य धेरै छोरा - छोरीहरु निश्चय पनि थिए र त्यसपछि पनि तिनीहरुको अन्य धेरै सन्तानहरु निश्चय पनि भए ( उत्पति ५ :४ ) कयीनले हाविललाई मारे पनि तिनी आफ्नै जीवनप्रति चिन्तित हुनुको तथ्यले के देखाँउछ भने (उत्पति ४ १४ ) त्यस समय त्याँहा आदम र हठवाका अन्य धेरै छोरा - छोरीहरु र सायद नाती - नातिनाहरु वा पनातिहरु थिए । कयीनको श्रीमती ( उत्पति ४: १७ ) आदम र हठवाको छोरा वा नाती थिए ।

आदम र हठवा पहिलो र एक मात्र मानिस भएको हुनाले पनि तिनीहरुले सन्तानलाई आन्रिक विवाह भन्दा अर्को विकल्प थिएन । जबसम्म अन्तर विवाहको जरुरत पर्नेसम्म गरी मानिसहरु प्रशस्त भएनन् तवसम्म परमेश्वरले आन्तरिक पारीवारिक विवाहमा रोक लगाउनु भएन (लेवी १८: ६- १८ ) हाडनाताकरणीका कारण प्राय छोरा - छोरीहरुमा हुने अनुवंशीक असामान्यताहरुमा परिणाम भ्याउँछ त्यो हो जब एउटै वंशका दुई व्यक्तिहरुको (दाजु - वहिनी ) बीच सन्तान हुन्छ । अनुवंशीक तु्रटिहरु एकदमै परिणाममा आउने सम्भव हुन्छन् । किनकि दुबै आमा - वुवामा एउटै अनुवंशीक त्रुटीहरु भएकोले जब भिन्न - भिन्नै परिवारका मानिसहरु बीच छोरा छोरी हुन्छन् तब अनुवंशीक त्रुटीहरु आमा - वुवामा हुनेछ भन्नुको यो सम्भव हुन्छ । सताब्दीऔ देखि जसै अनुवंशीक नियमावली बढ्दो रुपमा “ भ्रष्टपारिएको ” अवस्थामा हुन आए । आदम र हठवामा कुनै अनुवंशीक त्रुटीहरु थिएनन् जसको कारण त्यस तिनीहरुलाई सामर्थी बनाए र अहिले हामीमा भएको भन्दा धेरै स्तरीय ति पहिलाका थोरै पूस्ताहरुका सन्तानहरुमा थिए । आदम र हठवाका छोरा -छोरीहरुमा थोरै अनुवंशीक त्रुटीहरु थिए ।जसको फलस्वरुप तिनीहरु अन्तर विवाहको लागी सुरक्षित थिए । कयीनको श्रीमती उसको आफ्नै बहिनी थियो भनी सोच्नु पनि घिनलाग्दो हुनसक्छ र अनौठो देखिन सक्छ । उत्पतिमा परमेश्वरले एउटै पुरुष र स्त्रीवाट शुरु गर्नु भएको कारण दोस्रो पुस्तासंग तिनीहरु आपसमा नै आन्तरिक विवाह गर्नुको सट्टा अर्को विकल्प थिएन ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशकयीनको श्रीमती को थिइन ? के कयीनको श्रीमती उसको आफ्नै बहिनी थिइन ?