Wat is de weg naar Verlossing?Vraag: "Wat is de weg naar Verlossing?"

Antwoord:
Heb je honger? Niet lichamelijke honger, maar heb je honger naar iets meer in het leven? Is er diep in jou iets dat nooit bevredigd lijkt te zijn? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Johannes 6:35).

Ben jij in verwarring? Lijkt het je maar niet te lukken om een pad of doel in je leven te vinden? Lijkt het net alsof iemand het licht uitgedaan heeft en jij het lichtknopje maar niet kunt vinden? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verkondigde: “Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.” (Johannes 8:12).

Heb jij soms het gevoel dat jij buitengesloten bent van het leven? Heb je zoveel deuren geprobeerd, om alleen maar te vinden dat wat erachter lag leeg en zinloos was? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verklaarde, “Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal veilig zijn. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden.” (Johannes 10:9)

Laten andere mensen je altijd stikken? Zijn je relaties oppervlakkig en leeg geweest? Lijkt het alsof iedereen je probeert te gebruiken? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus zei, “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen…Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, …” (Johannes 10:11, 14)

Vraag je je ooit af wat er gebeurt na dit leven? Ben je het moe om je leven te leven voor dingen die alleen maar rotten of roesten? Vraag je je ooit af of het leven zin heeft? Wil je leven nadat je sterft? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus verklaarde, “Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.” (Johannes 11:25-26)

Wat is de weg? Wat is de waarheid? Wat is het leven? Jezus antwoordde, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader.” (Johannes 14:6)

De honger die je voelt is een honger van de ziel, en kan alleen gevuld worden door Jezus. Jezus is de enige die het donker weg kan halen. Jezus is de poort naar een bevredigend leven. Jezus is de vriend en herder waar je naar op zoek bent geweest. Jezus is het leven – in deze wereld en de volgende. Jezus is de weg naar verlossing!

De reden waarom je honger hebt, de reden waarom je verloren lijkt in het donker, de reden waarom je de zin van het leven niet weet, is omdat je afgescheiden bent van God. De Bijbel vertelt ons dat we allemaal hebben gezondigd, en dat we daarom afgescheiden zijn van God (Prediker 7:20; Romeinen 3:23). De leegte die je in jouw hart voelt is dat God ontbreekt in jouw leven. Wij zijn gemaakt om een relatie te hebben met God. Door onze zonde zijn we afgescheiden van die relatie. Nee erger, onze zonde zorgt er zelfs voor dat we afgescheiden zijn van God in alle eeuwigheid, in dit leven en het volgende (Romeinen 6:23; Johannes 3:36).

Hoe kan dit probleem opgelost worden? Jezus is de weg! Jezus nam onze zonde op Zich (2 Corinthiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven (Romeinen 5:8), de straf die wij verdienen op zich nemend. Drie dagen later is Jezus uit de dood opgestaan. Daarmee bewees Hij Zijn overwinning over zonde en dood (Romeinen 6:4-5). Waarom deed Hij dat? Jezus beantwoordde die vraag Zelf, “Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.” (Johannes 15:13). Jezus stierf zodat wij kunnen leven. Als wij geloven in Jezus, vertrouwend dat Zijn dood voor onze zonden betaalde, dan zijn al onze zonden vergeven en weggewassen. Onze spirituele honger zal gestild zijn. De lichten zullen aan staan. We zullen toegang hebben tot een vervullend leven. We zullen onze beste vriend en goede herder kennen. We zullen weten dat we leven hebben na onze dood – een herrezen leven in de hemel voor eeuwig met Jezus!

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de weg naar Verlossing?