Waarom is de wederopstanding van Jezus Christus belangrijk?Vraag: "Waarom is de wederopstanding van Jezus Christus belangrijk?"

Antwoord:
De wederopstanding, of herrijzenis, van Jezus is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste is het een getuigenis van de immense kracht van God Zelf. Een geloof in de wederopstanding is een geloof in God. Als God bestaat en als Hij het universum heeft geschapen en er macht over heeft, dan heeft Hij de macht om de doden te doen opstaan. Als Hij een dergelijke macht niet heeft, dan is hij geen God die ons geloof en onze aanbidding waardig is. Alleen Hij die het leven schiep en dit na de dood zal doen herleven, alleen Hij kan de afschuwelijkheid die de dood zelf is omkeren, en alleen Hij kan de angel uit de dood halen en de overwinning over het graf behalen. Door Jezus uit te dood te doen opstaan herinnert God ons aan Zijn absolute soevereine heerschappij over leven en dood.

Ten tweede is de wederopstanding van Jezus een getuigenis van de wederopstanding van menselijke wezens, een primaire leerstelling van het Christelijk geloof. In tegenstelling tot andere religies heeft alleen het Christendom een “oprichter” die boven de dood uitstijgt en die belooft dat Zijn volgelingen hetzelfde zullen doen. Alle andere (valse) religies werden gesticht door mensen en profeten die uiteindelijk in het graf belandden. Als Christenen kunnen we troost vinden in het feit dat onze God een mens werd, voor onze zonden stierf, gedood werd en toen op de derde dag weer tot leven werd geroepen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Hij leeft en Hij zit tegenwoordig aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. De levende kerk heeft een levend Hoofd.

In 1 Korintiërs 15 legt Paulus tot in detail uit hoe belangrijk de wederopstanding van Christus is. Sommige mensen in Korinte geloofden niet in de wederopstanding van de doden en in dit hoofdstuk geeft Paulus hen zes rampzalige gevolgen als er geen wederopstanding zou plaatsvinden: 1) het prediken van Christus zou zinloos zijn (vers 14); 2) geloof in Christus zou nutteloos zijn (vers 14); 3) alle getuigen en predikers van de wederopstanding zouden leugenaars zijn (vers 15); 4) niemand zou vrijgekocht worden van de zonde (vers 17); 5) alle gelovigen uit het verleden zouden verloren zijn gegaan (vers 18); en 6) Christenen zouden de beklagenswaardigste mensen op aarde zijn (vers 19). Maar Christus is daadwerkelijk uit de dood opgestaan als “de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn” (vers 20), en verzekert ons er zo van dat wij Hem in die wederopstanding zullen volgen.

Het geďnspireerde Woord van God garandeert de wederopstanding van de gelovige wanneer Jezus Christus tijdens de Opname voor Zijn Lichaam (de Kerk) zal terugkeren. Een dergelijke hoop en zekerheid is reden voor een groots triomfantelijk lied, zoals Paulus in 1 Korintiërs 15:55 schrijft: “Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?” Hoe verhouden deze laatste verzen zich tot het belang van de Wederopstanding? Paulus beantwoordt deze vraag: “...u weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is” (vers 58). Hij herinnert ons er aan dat wij voor Zijn goede zaak onder vervolging kunnen lijden (verzen 29-31), net zoals Hij had geleden, omdat we weten dat we tot een nieuw leven zullen worden opgewekt, net als Hijzelf deed en net als de vele duizenden martelaren in de geschiedenis, die via de wederopstanding graag hun aardse levens inruilden voor een eeuwig leven.

De Wederopstanding is de triomfantelijke en glorieuze overwinning van elke gelovige in Jezus Christus, die volgens de Schrift stierf, begraven werd en op de derde dag uit de dood opstond. En Hij zal weer terugkomen! Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn wanneer hij komt, veranderd worden en nieuwe, verheerlijkte lichamen ontvangen (1 Tessalonicenzen 4:13-18). Waarom is de wederopstanding van Jezus belangrijk? De wederopstanding toont aan dat God het offer van Jezus in onze plaats heeft aanvaard. De wederopstanding bewijst dat God de macht heeft om ons uit de dood te doen opstaan. De wederopstanding garandeert ons dat de mensen die in Christus geloven niet dood zullen blijven, maar tot een eeuwig leven zullen worden opgewekt. Dat is onze gezegende hoop!


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Waarom is de wederopstanding van Jezus Christus belangrijk?