Waarom zouden we de Bijbel moeten lezen / bestuderen?Vraag: "Waarom zouden we de Bijbel moeten lezen / bestuderen?"

Antwoord:
Eenvoudig gezegd moeten we de Bijbel lezen en bestuderen omdat dit God’s Woord aan ons is. 2 Timoteüs 3:16 zegt dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Met andere woorden, het is God’s Woord aan ons. Er zijn al zo veel vragen door filosofen en andere mensen gesteld die door God voor ons in de Schriftteksten zijn beantwoord: Wat is het doel van het leven? Waar kwam ik vandaan? Is er een leven na de dood? Wat gebeurt er na de dood? Hoe kan ik de hemel bereiken? Waarom is de wereld gevuld met boosaardigheid? Waarom heb ik zo veel moeite om de juiste dingen te doen? Naast antwoorden op deze “grote” vragen geeft de Bijbel ook een enorme hoeveelheid aan praktisch advies op gebieden als: Waar ben ik naar op zoek in een partner? Hoe kan ik een gelukkig huwelijk hebben? Hoe kan ik een goede vriend zijn? Hoe kan ik een goede ouder zijn? Wat is succes en hoe bereik ik dat? Hoe kan ik veranderen? Wat is in het leven werkelijk belangrijk? Hoe kan ik op een zodanige manier leven dat ik later niet met spijt daarop terug kijk? Hoe kan ik God behagen? Hoe kan ik vergeven worden? Hoe kan ik in oneerlijke omstandigheden en slechte gebeurtenissen toch als winnaar uit de strijd komen?

We zouden de Bijbel moeten lezen en bestuderen omdat deze volledig betrouwbaar is, zonder fouten. Onder de zogenaamde “heilige boeken” is de Bijbel uniek omdat deze niet alleen morele leerstellingen aanbiedt en dan zegt: “vertrouw me”. In plaats daarvan geeft de Bijbel ons de mogelijkheid om deze te beproeven door de honderden gedetailleerde profetieën die er in staan te verifiëren, door de historische gebeurtenissen die er in zijn vastgelegd na te gaan, en door de wetenschappelijke feiten waar de Bijbel het over heeft te controleren. Zij die beweren dat er fouten in de Bijbel staan hebben hun oren voor de waarheid afgesloten. Jezus vroeg ooit wat gemakkelijker te zeggen is: “Uw zonden worden u vergeven” of “Sta op en loop”. Vervolgens bewees Hij dat Hij het vermogen had om onze zonden te vergeven (iets dat we niet met onze ogen kunnen waarnemen) door de verlamde man te genezen (iets dat de mensen om Hem heen wel met hun ogen konden waarnemen). Op eenzelfde manier wordt ons de verzekering gegeven dat God’s Woord waar is wanneer deze het over spirituele gebieden heeft die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, omdat Zijn Woord betrouwbaar blijkt te zijn op de gebieden die we wel kunnen beproeven (historische nauwkeurigheid, wetenschappelijke nauwkeurigheid en profetische nauwkeurigheid).

We zouden de Bijbel moeten lezen en bestuderen omdat God niet verandert en omdat de aard van de mens niet verandert – de Bijbel is nu net zo relevant voor ons als toen deze werd geschreven. Hoewel de technologie om ons heen blijft veranderen, veranderen de verlangens en de natuur van de mens niet. Je ontdekt, wanneer je de pagina’s van de bijbelse geschiedenis leest, dat “er niets nieuws onder de zon bestaat”, of je het nu over relaties tussen mensen onderling of over samenlevingen hebt. En hoewel de mensheid als geheel doorgaat met het zoeken naar liefde en bevrediging in alle plaatsen behalve de juiste, vertelt God onze goede en genadevolle Schepper ons wat BLIJVEND plezier zal brengen. Zijn onthullende Woord, de Schriftteksten, zijn zo belangrijk dat Jezus hierover zei: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God" (Matteüs 4:4). Met andere woorden, als je je leven maximaal wilt beleven zoals God dit voor je in gedachten had, luister dan naar God’s geschreven Woord en neem dit ter harte... het is zelfs belangrijker dan eten!

We zouden de Bijbel moeten lezen en bestuderen omdat er zoveel valse dingen onderwezen worden. De Bijbel geeft ons een maatstaf waarmee we kunnen bepalen wat waar is en wat foutief is. De Bijbel vertelt ons over de aard van God. Het hebben van een verkeerde indruk over God is hetzelfde als een “idool” of een “valse God” vereren. We aanbidden dan namelijk iets wat Hij niet is! De Bijbel vertelt ons hoe we werkelijk naar de hemel kunnen gaan… en dat is niet door een goed mens te zijn of door gedoopt te worden, of enig ander iets dat we zouden kunnen DOEN (Johannes 14:6; Efeziërs 2:1-10; Jesaja 53:6; Romeinen 3:10 en verder, 5:8; 6:23; 10:9-13). Wat dit betreft toont God’s Woord ons ook hoeveel God van ons houdt (Romeinen 5:6-8; Jesaja 53:1 en verder). En wanneer we dit leren worden we naar Hem toe getrokken om ook van Hem te houden (1 Johannes 4:19).

De Bijbel zal je uitrusten met wat je nodig hebt om God te dienen (2 Timoteüs 3:17; Efeziërs 6:17; Hebreeën 4:12). De Bijbel zal je helpen om te weten hoe je van je zonden en de uiteindelijke gevolgen daarvan gered kunt worden (2 Timoteüs 3:15). Hierover mediteren en de leerstellingen ervan gehoorzamen zal succes in je leven brengen (Jozua 1:8; Jakobus 1:25). God’s Woord zal je helpen om de zonden in je leven te herkennen en om er mee af te rekenen (Psalm 119:9,11). Het zal je richting in je leven geven, en je wijzer maken dan degenen die je onderwezen (Psalm 32:8; 119:99; Spreuken 1:6). De Bijbel zal je er van weerhouden om jaren van je leven te verkwanselen aan dingen die niet blijvend zijn en er niet toe doen (Matteüs 7:24-27).

Het lezen en bestuderen van de Bijbel zal je helpen om meer te zien dan het aantrekkelijke “lokaas” aan de pijnlijke “vishaak” van zondige verleidingen, zodat je van de fouten van anderen kunt leren in plaats van deze zelf ook te maken. Ervaring is een geweldige leermeester, maar wanneer het aankomt op het leren van zonden is het ook een verschrikkelijk zware leermeester. Het is zo veel beter om van de fouten van anderen te leren. Er zijn zo veel Bijbelse karakters waarvan we kunnen leren, zowel positieve als negatieve rolmodellen, die vaak van dezelfde persoon afkomstig zijn op verschillende momenten in zijn of haar leven. David bijvoorbeeld leert ons, door de reus Goliat te verslaan, dat God grootser is dan alle dingen die Hij ons vraagt het hoofd te bieden (1 Samuël 17). Maar David onthult, door toe te geven aan de verleiding om overspel te plegen met Batseba, hoe langdurig en vreselijk de gevolgen van “het plezier van één moment” kunnen zijn (2 Samuël 11 en verder). Het kennen van de Bijbel geeft ons een werkelijke hoop en vrede wanneer alles om ons heen uit elkaar lijkt te vallen (Romeinen 15:4; Psalm 112:7; Habakuk 3:17-19).

De Bijbel is een boek dat niet alleen bestaat om gelezen te worden. Het is een boek dat bestudeerd moet worden zodat het toegepast kan worden. Anders is het als voedsel doorslikken zonder te kauwen en het dan weer uitspugen…er wordt dan geen enkele voedingswaarde uit verkregen. De Bijbel is God’s Woord. Als zodanig is deze net zo bindend als de natuurwetten. Je kan de Bijbel negeren, maar je doet dat dan ten koste van jezelf, net zoals je jezelf pijn zou doen als je de wet van de zwaartekracht zou negeren. Het kan niet sterk genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de Bijbel voor onze levens is. Het bestuderen van de Bijbel kan vergeleken worden met het zoeken naar goud. Als je weinig moeite doet en slechts “de kiezels in de beek zeeft”, dan kun je alleen maar wat goudstof vinden. Maar als je harder probeert en werkelijk “de diepte in” probeer te graven, dan zul je een grotere beloning voor je inspanningen krijgen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Waarom zouden we de Bijbel moeten lezen / bestuderen?