Moet een vrouw onderdanig zijn aan haar echtgenoot?Vraag: "Moet een vrouw onderdanig zijn aan haar echtgenoot?"

Antwoord:
Dit is een zeer belangrijke kwestie met betrekking tot het huwelijk maar ook met betrekking tot het alledaagse leven. God heeft de daad van onderdanigheid in Genesis ontworpen. In het begin was er, omdat er geen zonde bestond, naast God geen enkele autoriteit die de mens hoefde te gehoorzamen. Toen Adam en Eva ongehoorzaam aan God waren, kwam de zonde de wereld binnen en schiep deze een behoefte aan autoriteit. Daarom stelde God de autoriteiten in die nodig waren om de wetten van het land te handhaven, maar ook om ons de bescherming te bieden die we nodig hebben. Op de eerste plaats moeten we onderdanig aan God zijn. Dit is de enige manier waarop we Hem werkelijk kunnen gehoorzamen (Jakobus 1:21 en Jakobus 4:7). In 1 Korintiërs 11:2-3 lezen we dat de man onderdanig moet zijn aan Christus, zoals Christus onderdanig was aan God. Het vers vertelt ons vervolgens dat de vrouw zijn voorbeeld moet volgen en onderdanig moet zijn aan haar echtgenoot. Andere verzen die het hebben over Christus die zich aan God onderwerpt zijn Matteüs 26:39 en Johannes 5:30.

Onderdanigheid is een natuurlijke reactie op liefdevol leiderschap. Als een man net zo van zijn vrouw houdt als Christus van de kerk houdt (Efeziërs 5:25-33), dan is onderdanigheid een natuurlijke reactie van de vrouw op haar echtgenoot. Het Griekse woord dat als onderwerpen wordt vertaald (Hupotasso) is een voortdurende vorm van het werkwoord. Dat wil zeggen dat onderdanigheid aan God, onze leiders en onze echtgenoten geen éénmalige beslissing is. Dit is een voortdurende houding in onze gedachten die tot een gedragspatroon verwordt. De onderwerping waar Efeziërs 5 het over heeft gaat niet over een eenzijdige onderdanigheid van een gelovige aan een zelfzuchtig dominant mens. De Bijbelse onderdanigheid is ontworpen om plaats te vinden tussen twee met de Geest vervulde gelovigen die zich wederzijds aan elkaar en aan God hebben overgegeven. Onderwerping is tweerichtingsverkeer. Onderwerping is een positie van eer en volledigheid. Wanneer een vrouw geliefd wordt zoals de kerk door Christus geliefd wordt, dan is onderdanigheid niet moeilijk. Efeziërs 5:24 zegt: “zoals de kerk het gezag van Christus erkent”. Dit vers zegt dat de vrouw onderdanig aan haar echtgenoot moet zijn op het gebied van alle zaken die rechtschapen en wettelijk zijn. Daarom is de vrouw dus op geen enkele manier verplicht om de wet te breken of om haar relatie met God te verwaarlozen.

De vrouw werd van een rib uit de zijde van Adam gemaakt; niet van zijn hoofd om over hem te heersen, noch van zijn voeten om door hem als voetveeg te worden gebruikt, maar van zijn zijde om gelijk aan hem te zijn, om onder zijn arm te worden beschermd en om zich dicht bij zijn hart te bevinden om geliefd te worden. Het woord “onderdanig” in Efeziërs 5:21 is hetzelfde woord als in vers 5:22. Gelovigen dienen onderdanig aan elkaar te zijn uit achting voor Christus. Verzen 19-12 zijn allemaal het gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest (5:18). Gelovigen die met de Geest vervuld zijn dienen vol lof (5:19), dankbaar (5:20) en onderdanig (5:21) te zijn. Paulus trekt deze gedachtenlijn vervolgens door naar een leven dat met de Geest vervuld is en past dit in verzen 22-23 toe op getrouwde mannen en vrouwen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Moet een vrouw onderdanig zijn aan haar echtgenoot?