Wat zegt de Bijbel over tatoeages / body piercings?Vraag: "Wat zegt de Bijbel over tatoeages / body piercings?"

Antwoord:
De Wet van het Oude Testament gebood de Israëlieten: “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28). Dus, ook al bevinden gelovigen zich tegenwoordig niet onder de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15), toch is het een feit dat er een gebod tegen tatoeages was iets dat ons zou moeten aanzetten om er vragen over te stellen. Het Nieuwe Testament zegt niets over of we wel of geen tatoeages zouden mogen laten aanbrengen.

Met betrekking tot tatoeages en body piercings is een goede test of we eerlijk, naar eer en geweten, God kunnen vragen om die bepaalde activiteit voor Zijn eigen goede doeleinden te zegenen. “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God” (1 Korintiërs 10:31). De Bijbel verbiedt ons niet om tatoeages of body piercings te hebben, maar geeft ons tevens geen enkele reden om te geloven dat God zou willen dat we tatoeages of boy piercings laten aanbrengen.

Een andere kwestie is bescheidenheid. De Bijbel draagt ons op om ons bescheiden te kleden (1 Timoteüs 2:9). Eén aspect van je bescheiden kleden is er zeker van zijn dat alles dat door kleding bedekt hoort te worden ook inderdaad voldoende is bedekt. Maar, de essentiële betekenis van bescheidenheid is om geen aandacht op jezelf te vestigen. Mensen die zich bescheiden kleden, kleden zich op een zodanige manier dat zij hiermee geen aandacht op zichzelf vestigen. Tatoeages en body piercings trekken zeer zeker de aandacht van anderen. In dat opzicht zijn tatoeages en body piercings niet bescheiden.

Een belangrijk principe in de Schriftteksten over kwesties die de Bijbel niet specifiek behandelt is dat als er ruimte is voor twijfel over of een bepaald iets God wel of niet zal behagen, dat het dan het beste is om dat niet te doen. “Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23). We moeten ons er aan herinneren dat onze lichamen, net als onze zielen, verlost zijn en aan God toebehoren. Hoewel 1 Korintiërs 6:19-20 niet rechtstreeks van toepassing is op tatoeages en body piercings, geeft dit ons wel een principe: “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn". Dit is een grootse waarheid die een werkelijke relevantie zou moeten hebben in wat we doen en wat we met onze lichamen willen doen. Als onze lichamen aan God toebehoren, dan moeten we onszelf ervan verzekeren dat we Zijn duidelijke “toestemming” hebben alvorens we dit “bekladden” met tatoeages of body piercings.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zegt de Bijbel over tatoeages / body piercings?