Wat is systematische theologie?Vraag: "Wat is systematische theologie?"

Antwoord:
Het woord �theologie� stamt af van twee Griekse woorden die �God� en �woord� betekenen. Gecombineerd betekent het woord �theologie� dus �de studie van God�. Het woord �systematisch� refereert aan het indelen in een systeem. Systematische theologie is dus de onderverdeling van de theologie in systemen, of raamwerken, die de diverse gebieden van de theologie verklaren. Veel boeken van de Bijbel geven ons bijvoorbeeld informatie over engelen. Geen enkel boek geeft ons alle informatie over de engelen. De systematische theologie heeft alle informatie over engelen uit alle boeken van de Bijbel verzameld en deze in een systeem georganiseerd � angelologie. Dit is de kern van de systematische theologie � het organiseren van de leerstellingen van de Bijbel in gecategoriseerde systemen.

De zogenaamde �Paterologie� (ook wel bekend onder de Engelse benaming �Theology Proper�) is de bestudering van God de Vader. Christologie is de bestudering van de Heer Jezus Christus. Pneumatologie is de bestudering van de Heilige Geest. Bibliologie is de bestudering van de Bijbel. Soteriologie is de bestudering van de verlossing. Ecclesiologie is de bestudering van de kerk. Eschatologie is de bestudering van de eindtijd. Angelologie is de bestudering van engelen. Christelijke Demonologie is de bestudering van demonen vanuit een Christelijk perspectief. Christelijke Antropologie is de bestudering van de mensheid. Hamartiologie is de bestudering van de zonde.

Bijbelse theologie is het bestuderen van een bepaald boek (of boeken) van de Bijbel waarbij de verschillende aspecten van de theologie waar deze zich op concentreert worden belicht. Het Evangelie van Johannes is bijvoorbeeld zeer Christologisch omdat dit zich zo sterk concentreert op de godheid van Christus (Johannes 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). De historische theologie is de bestudering van de doctrines en hoe deze zich over de eeuwen heen in de Christelijke kerk hebben ontwikkeld. Dogmatische theologie is de bestudering van de doctrines van bepaalde Christelijke groeperingen die de doctrine hebben gesystematiseerd, zoals bijvoorbeeld de Calvinistische theologie en de dispensationele theologie. Moderne theologie is de bestudering van de doctrines die zich in recente tijden hebben ontwikkeld of waar men zich pas recentelijk op heeft geconcentreerd. Systematische theologie is een belangrijk hulpmiddel dat ons helpt om de Bijbel op een georganiseerde manier te begrijpen en aan anderen uit te leggen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is systematische theologie?