Hoe weet ik wat mijn spirituele gave is?Vraag: "Hoe weet ik wat mijn spirituele gave is?"

Antwoord:
Er bestaat geen magische formule of test om precies te kunnen bepalen wat onze spirituele gaven zijn. De Heilige Geest bepaalt zelf hoe Hij deze gaven uitreikt (1 Korintiërs 12:7-11). Maar tegelijkertijd wil God niet dat we onwetend zijn over hoe Hij wil dat we Hem dienen. Het probleem is dat het voor ons erg gemakkelijk is om zó in spirituele gaven op te gaan dat we er alleen naar streven om God te dienen op dat gebied waarvan we het gevoel hebben dat we er een spirituele gave voor hebben. Dat is niet hoe spirituele gaven werken. God roept ons op om Hem gehoorzaam te dienen. Hij zal ons met die gave of gaven uitrusten die we nodig zullen hebben om de taak of taken uit te voeren waartoe Hij ons heeft opgeroepen.

Het identificeren van onze spirituele begaafdheid kan op verschillende manieren worden gedaan. Het testen of inventariseren van onze spirituele gaven kan ons zeer zeker helpen om te begrijpen welke gaven we zouden kunnen bezitten, ook al kan hier niet volledig op vertrouwd worden. Bevestiging door anderen kan ook licht werpen op onze spirituele begaafdheid. Andere mensen, die zien hoe we de Heer dienen, kunnen vaak een spirituele gave identificeren die wij zelf vanzelfsprekend vinden of zelf niet eens herkend hebben. Gebed is eveneens belangrijk. Die éne persoon die precies weet op welke manier we spiritueel begaafd zijn is de gever van die gaven zelf – de Heilige Geest. We kunnen God vragen om ons te tonen op welke manier we begaafd zijn, zodat we onze spirituele gaven op een betere manier voor Zijn glorie kunnen aanwenden.

Jazeker, God roept sommigen op om anderen te onderwijzen en geeft hen daarom de gave van het onderricht. God roept anderen op om dienaren te zijn en zegent hen met de gave van hulpvaardigheid. Maar, het specifiek kennen van onze spirituele gave is geen excuus om God niet op andere gebieden te hoeven dienen. Is het nuttig om te weten welke spirituele gave(n) God aan ons heeft gegeven? Natuurlijk. Is het verkeerd om ons zo veel op spirituele gaven te concentreren dat we andere kansen om God te dienen missen? Ja! Als we ons er op toeleggen om door God gebruikt te worden, dan zal Hij ons uitrusten met de spirituele gaven die we nodig hebben.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Hoe weet ik wat mijn spirituele gave is?