Is het verkeerd als een stel al vr het huwelijk met elkaar samenwoont of onder n dak leeft?Vraag: "Is het verkeerd als een stel al vr het huwelijk met elkaar samenwoont of onder n dak leeft?"

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag is enigszins afhankelijk van wat we bedoelen met samenwonen. Als het betekent dat je sexuele relaties met elkaar hebt dan is dat zeker zondig. Sex vr het huwelijk wordt in de Schriftteksten herhaaldelijk afgekeurd, net als alle andere vormen van sexuele immoraliteit (Handelingen 15:20; Romeinen 1:29; 1 Korintirs 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Korintirs 12:21; Galaten 5:19; Efezirs 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Tessalonicenzen 4:3; Judas 1:7). De Bijbel wil een volledige onthouding buiten (en vr) het huwelijk bevorderen. Sex vr het huwelijk is net zo verkeerd als overspel of andere vormen van sexuele immoraliteit, omdat deze allemaal te maken hebben met sex met iemand waarmee je niet getrouwd bent.

Als samenwonen niets meer betekent dan in hetzelfde huis wonen, dan is dit misschien een andere zaak. Er is uiteindelijk niets mis mee als een man en een vrouw in hetzelfde huis leven ALS er niets onzedelijks plaatsvindt. Maar, het probleem bestaat er uit dat dit nog steeds de schijn van immoraliteit wekt (1 Tessalonicenzen 5:22; Efezirs 5:3) en dat dit bovendien een geweldige verleiding tot immoraliteit zal betekenen. De Bijbel vertelt ons dat we ontucht moeten ontvluchten en onszelf niet continu aan immorele verleidingen moeten blootstellen (1 Korintirs 6:18). Dan bestaat er dus nog het probleem van uiterlijke schijn. Er zal worden aangenomen dat een stel dat onder n dak leeft ook met elkaar naar bed gaat dat is gewoon hoe dat gaat. Ook al is samen in hetzelfde huis wonen op zich niet zondig, toch wordt de schijn gewekt dat er zondig gedrag plaatsvindt. De Bijbel vertelt ons dat we alle schijn van het kwaad moeten vermijden (1 Tessalonicenzen 5:22; Efezirs 5:3), dat we immoraliteit moeten ontvluchten en dat we er ook voor moeten zorgen dat we er niet de oorzaak van zullen zijn dat anderen misstappen begaan of door ons gedrag beledigd worden. Daarom is het dus niet God-erend als mensen vr het huwelijk al met elkaar samenwonen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Is het verkeerd als een stel al vr het huwelijk met elkaar samenwoont of onder n dak leeft?