Wat betekent het om Jezus te aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser?Vraag: "Wat betekent het om Jezus te aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser?"

Antwoord:
Heb jij ooit Jezus als jouw persoonlijke Verlosser aanvaard? Voor je antwoord geeft, laat me je de vraag uitleggen. Om deze vraag goed te begrijpen moet je eerst de termen “Jezus Christus”, “persoonlijk” en “Verlosser” goed begrijpen.

Wie is Jezus Christus? Veel mensen zullen bevestigen dat Jezus Christus een goede man was, een groot leraar of zelfs een profeet van God. Deze dingen zijn zeker waar van Jezus, maar zij omschrijven niet wie Jezus echt is. De Bijbel vertelt ons dat Jezus God in het vlees is, God werd een mens (zie Johannes 1:1,14). God kwam op aarde om ons te onderwijzen, ons te genezen, ons te corrigeren, ons te vergeven – en voor ons te sterven! Jezus Christus is God, de Schepper, de almachtige Heer. Heb jij déze Jezus aanvaard?

Wat is een Verlosser en waarom hebben we een Verlosser nodig? De Bijbel vertelt ons dat we allemaal gezondigd hebben, we hebben allemaal slechte dingen gedaan (Romeinen 3:10-18). Als resultaat van onze zonde, hebben wij recht op God’s woede en veroordeling. De enige terechte straf voor de zonden die begaan zijn tegen een oneindige en eeuwige God is een oneindige straf (Romeinen 6:23; Openbaringen 20:11-15). Dáárom hebben wij een Verlosser nodig!

Jezus Christus kwam naar de aarde en stierf in onze plaats. Jezus’ dood, als God in het vlees, was een oneindige betaling voor onze zonden (2 Corinthiërs 5:21). Jezus stierf om de boete voor onze zonden te betalen (Romeinen 5:8). Jezus betaalde de prijs zodat wij dat niet hoeven te doen. Jezus’ opstanding uit de dood bewees dat Zijn dood voldoende was om de boete voor onze straf te betalen. Daarom is Jezus de enige echte Verlosser (Johannes 14:6; Handelingen 4:12)! Vertrouw jij op Jezus als jouw Verlosser?

Is Jezus jouw “persoonlijke” Verlosser? Veel mensen zien Christendom als naar de kerk gaan, rituelen uitvoeren en het niet doen van bepaalde zondige dingen. Dat is niet wat Christendom inhoudt. Echt Christendom is een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus. Jezus als jouw persoonlijke Verlosser aanvaarden betekent dat je jouw eigen persoonlijke geloof in Hem plaatst en Hem vertrouwt. Niemand wordt verlost door het geloof van anderen. Niemand is vergeven door het doen van bepaalde dingen. De enige manier om gered of verlost te worden is om persoonlijk Jezus te aanvaarden als jouw Verlosser, vertrouwend dat Zijn dood betaalde voor jouw zonden, en dat Zijn opstanding de garantie is voor een eeuwig leven (Johannes 3:16). Is Jezus persoonlijk jouw Verlosser?

Als jij Jezus wilt aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser, zeg de volgende woorden tot God. Onthoud, alleen het opzeggen van dit of een ander gebed zal je niet redden. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat jou kan redden van jouw zonde. Dit gebed is gewoon een manier om jouw geloof in Hem aan God te uiten en om Hem te bedanken dat hij voor jouw verlossing heeft gezorgd. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft worden. Maar Jezus Christus nam de straf op zich die ik verdien zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Ik aanvaard Jezus als mijn persoonlijke Verlosser! Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat betekent het om Jezus te aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser?