Waarom is de maagdelijke geboorte zo belangrijk?Vraag: "Waarom is de maagdelijke geboorte zo belangrijk?"

Antwoord:
De doctrine van de maagdelijke geboorte is van cruciaal belang (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23; Lucas 1:27,34). Laten we eerst eens kijken hoe de schriftteksten deze gezegende gebeurtenis beschrijven. In antwoord op Maria’s vraag “hoe?” antwoordt Gabriël: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken” (Lucas 1:35). De engel moedigt Jozef met de volgende woorden aan om met Maria te trouwen: “want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest” (Matteüs 1:20). Matteüs stelt: de maagd bleek “zwanger te zijn door de heilige Geest” (Matteüs 1:18). Galaten 4:4 leert ons ook over de Maagdelijke Geboorte: “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw”.

Uit deze passages is het zeker duidelijk dat de geboorte van Jezus het gevolg was van het werk van de Heilige Geest in het lichaam van Maria. Het immateriële (de Geest) en het materiële (Maria’s baarmoeder) waren hierin beide betrokken. Maria kon zichzelf natuurlijk niet zwanger maken, en in dat opzicht was zij eenvoudigweg een “vaartuig”. Alleen God kon het mirakel van de Incarnatie uitvoeren.

Het ontkennen van een fysieke verbinding tussen Maria en Jezus zou impliceren dat Jezus niet werkelijk menselijk was. De Schriftteksten onderwijzen ons dat Jezus volledig mens was, met een fysiek lichaam net als het onze. Dit had Hij van Maria ontvangen. Tegelijkertijd was Jezus volledig God, met een eeuwige, zondeloze aard. Zie Johannes 1:14; 1 Timoteüs 3:16; en Hebreeën 2:14-17.

Jezus werd niet in zonde geboren; dat wil zeggen, Hij had geen zondige aard (Hebreeën 7:26). Het lijkt er op dat de zondige aard van generatie tot generatie via de vader wordt overgedragen (Romeinen 5:12, 17, 19). De Maagdelijke Geboorte omzeilde de overdracht van de zondige aard en maakte het voor de eeuwige God mogelijk om een perfect mens te worden.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Waarom is de maagdelijke geboorte zo belangrijk?