Houdt God van iedereen of alleen van Christenen?Vraag: "Houdt God van iedereen of alleen van Christenen?"

Antwoord:
Op een bepaalde manier houdt God van iedereen in de hele wereld (Johannes 3:16; 1 Johannes 2:2; Romeinen 5:8). Deze liefde is niet voorwaardelijk Ė deze is puur gebaseerd op het feit dat God een God van liefde is (1 Johannes 4:8,16). Godís liefde voor de hele mensheid leidt er toe dat God Zijn genade toont doordat Hij de mensen niet onmiddellijk voor hun zonden bestraft (Romeinen 3:23; 6:23). Als God niet van alle mensen zou houden, dan zouden we ons nu allemaal in de hel bevinden. Godís liefde voor de wereld komt tot uiting in het feit dat Hij mensen de gelegenheid geeft om tot inkeer te komen (2 Petrus 3:9). Maar, Godís liefde voor de wereld betekent niet dat Hij zonden zal negeren. God is ook een God van rechtvaardigheid (2 Tessalonicenzen 1:6). Zonden kunnen niet voor altijd ongestraft blijven (Romeinen 3:25-26).

De meest liefdevolle daad uit de hele eeuwigheid wordt in Romeinen 5:8 beschreven: ďMaar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.Ē Ieder mens die Godís liefde negeert, die Christus als Redder afwijst, die de Redder die hem vrijkocht ontkent (2 Petrus 2:1), zal tot in de eeuwigheid onderworpen zijn aan de toorn van God (Romeinen 1:18), niet aan Zijn liefde (Romeinen 6:23). God houdt van iedereen op een onvoorwaardelijke manier in die zin dat Hij aan iedereen Zijn genade toont. God houdt op een voorwaardelijke manier alleen van die mensen die hun vertrouwen op Zijn Zoon stellen voor hun verlossing (Johannes 3:36). Alleen de mensen die geloven dat Jezus Christus hun Heer en Verlosser is zullen Godís liefde eeuwig ervaren.

Houdt God van iedereen? Ja. Houdt God meer van Christenen dan van niet-Christenen? Nee. Houdt God op een andere manier van Christenen dan van niet-Christenen? Ja. God houdt van iedereen even veel, in die zin dat Hij voor iedereen genadig is. God houdt alleen van Christenen, in die zin dat alleen Christenen Zijn eeuwige genade en mededogen hebben Ė de belofte van Zijn eeuwige liefde in de Hemel. Het is de liefde van God voor alle mensen die ons allen er toe moet aanzetten om Zijn eeuwige liefde te ontvangen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Houdt God van iedereen of alleen van Christenen?