Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?Vraag: "Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?"

Antwoord:
De Bijbel heeft aardig wat te zeggen over de eindtijd. Bijna elk boek van de Bijbel bevat profetieŽn over de eindtijd. Het bespreken en organiseren van deze profetieŽn kan moeilijk zijn. Hier volgt een korte samenvatting van wat de Bijbel verkondigt dat er in de eindtijd zal gebeuren:

Christus zal alle herboren gelovigen die deel uitmaken van de Kerk van de aarde wegnemen (de heiligen van het Nieuwe Testament) door middel van een gebeurtenis die bekend staat als de Opname (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 KorintiŽrs 15:51 en verder). Deze gelovigen zullen aan de Rechterstoel van Christus voor hun goede daden en hun bediening tijdens hun tijd op aarde beloond worden, of beloningen verliezen (maar niet het eeuwige leven) omdat zij nagelaten hebben om te dienen of gehoorzaam te zijn (1 KorintiŽrs 3:11-15; 2 KorintiŽrs 5:10).

De antichrist (het beest) zal aan de macht komen en een vredesverdrag (verbond) met IsraŽl sluiten, dat zeven jaar zal duren (DaniŽl 9:27). Deze periode van zeven jaar staat bekend als de Beproeving. Tijdens deze beproeving zullen er vreselijke oorlogen worden gevoerd en hongersnoden, plagen en natuurrampen plaatsvinden. God zal Zijn toorn uitgieten over zonde, slechtheid en kwaadaardigheid. In deze Beproeving zullen de vier ruiters en de zeven zegels, bazuinen en offerschalen voorkomen.

Ongeveer halverwege deze 7 jaren zal de antichrist het vredesverdrag met IsraŽl schenden en oorlog tegen hen voeren. De antichrist zal de ďverwoestende gruwelĒ uitvoeren en een afbeelding van zichzelf oprichten dat in de tempel aanbeden moet worden (DaniŽl 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-10). De tweede helft van de Beproeving staat bekend als de Grote Beproeving en de ďtijd van benauwdheid voor JakobĒ.

Aan het eind van de zevenjarige Beproeving zal de antichrist een laatste aanval op Jeruzalem uitvoeren, die zal uitmonden in de Slag om Armageddon. Jezus Christus zal terugkeren, de antichrist en zijn legers vernietigen en deze in de poel van vuur werpen (Openbaring 19:11-21). Christus zal Satan vervolgens 1000 jaar lang in de Diepte opsluiten en Hij zal gedurende deze 1000 jaar over Zijn aardse koninkrijk regeren (Openbaring 20:1-6).

Aan het einde van deze 1000 jaar zal Satan worden vrijgelaten, wederom verslagen worden, en dan in de poel van vuur geworpen worden (Openbaring 20:7-10). Christus zal dan alle ongelovigen veroordelen (Openbaring 20:10-15) in het Oordeel voor de Grote Witte Troon, en hen allen in de poel van vuur werpen. Christus zal dan een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde brengen Ė de eeuwige verblijfplaats van de gelovigen. Er zal dan geen zonde, geen verdriet en geen dood meer zijn. Ook zal het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen (Openbaring hoofdstukken 21-22).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?