Wat is dispensationalisme, en is het Bijbels?Vraag: "Wat is dispensationalisme, en is het Bijbels?"

Antwoord:
Dispensationalisme is een theologisch raamwerk met twee belangrijke karakteristieken. (1) Een consequent letterlijke interpretatie van de Schriftteksten, in het bijzonder de profetieën. (2) Een onderscheid tussen Israël en de Kerk in het programma van God.

(1) Dispensationalisten beweren dat hun principe van de hermeneutiek die van de letterlijke interpretatie is. “Letterlijke interpretatie” betekent dat elk woord die betekenis wordt toegekend die in het alledaagse gebruik het meest voorkomend is. Symbolen, beeldspraken en typeringen worden zo in deze methode allemaal op een eenvoudige manier geïnterpreteerd en zij zijn op geen enkele wijze tegenstrijdig aan de letterlijke interpretatie. Zelfs symboliek en figuurlijke uitdrukkingen behelzen een letterlijke betekenis.

Er zijn op zijn minst drie redenen waarom dit de beste manier is om de schriftteksten te bekijken. Ten eerste lijkt het doel van de taal zelf, filosofisch gezien, te vereisen dat we deze letterlijk interpreteren. God gaf ons de taal met het doel om met de mens te kunnen communiceren. De tweede reden is Bijbels. Elke profetie over Jezus Christus in het Oude Testament werd letterlijk vervuld. De geboorte van Jezus, de bediening van Jezus, de dood van Jezus en de wederopstanding van Jezus vonden allemaal precies en letterlijk plaats zoals in het Oude Testament werd voorspeld. Er bestaat geen vervulling van deze profetieën in het Nieuwe Testament die niet letterlijk is. Dit biedt een krachtige ondersteuning voor de letterlijke methode. Als in het bestuderen van de Schriftteksten geen letterlijke interpretatie wordt gebruikt, dan bestaat er geen objectieve standaard waarmee de Bijbel begrepen zou kunnen worden. Ieder mens zou dan de Bijbel kunnen interpreteren zoals dat hem zelf het beste uitkomt. De Bijbelse interpretatie zou vervallen tot “wat deze passage voor mij betekent…” in plaats van “de Bijbel zegt…”. Helaas is dit al het geval voor een groot gedeelte van wat tegenwoordig Bijbelse interpretatie wordt genoemd.

(2) De Dispensationele Theologie gelooft dat er twee afzonderlijke volken van God zijn: Israël en de Kerk. Dispensationalisten geloven dat de verlossing altijd door middel van geloof is geweest (geloof in God in het Oude Testament; specifiek in God de Zoon in het Nieuwe Testament). Dispensationalisten geloven dat de Kerk Israël niet heeft vervangen in God’s programma en dat de beloften uit het Oude Testament niet zijn overgedragen aan de Kerk. Zij geloven dat de beloften die God in het Oude Testament aan Israël maakte (wat betreft land, vele afstammelingen, en zegeningen) uiteindelijk vervuld zullen worden in de 1000-jarige periode waarover in Openbaring 20 wordt gesproken. Zij geloven dat, net zoals God Zich in dit tijdperk concentreert op de Kerk, Hij Zich in de toekomst weer op Israël zal concentreren (Romeinen 9-11).

Met dit raamwerk als hun basis geloven Dispensationalisten dat de Bijbel in zeven dispensaties is gerangschikt: Onschuld (Genesis 1:1 – 3:7), Geweten (Genesis 3:8 – 8:22), Menselijk bestuur (Genesis 9:1 – 11:32), Belofte (Genesis 12:1 – Exodus 19:25), Wet (Exodus 20:1 – Handelingen 2:4), Genade (Handelingen 2:4 – Openbaring 20:3), en Het Messiaanse Vrederijk of Duizendjarige rijk (Openbaring 20:4 – 20:6). Deze dispensaties zijn geen weg naar de verlossing, maar manieren waarop God een relatie met de mens heeft. Dispensationalisme, als geloofssysteem, resulteert in een pre-millenniale interpretatie van de Wederkomst van Christus, en in de meeste gevallen in een pre-tribulationele (“pre-beproeving”) interpretatie van de Opname.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is dispensationalisme, en is het Bijbels?