Wat zijn de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken? Horen de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken in de Bijbel thuis?Vraag: "Wat zijn de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken? Horen de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken in de Bijbel thuis?"

Antwoord:
Rooms-Katholieke Bijbels hebben een aantal boeken in het Oude Testament die niet in Protestantse Bijbels voorkomen. Deze boeken worden de Apocriefe of Deutero-canonieke boeken genoemd. Het woord “apocrief” betekent “verborgen”, terwijl het woord “deutero-canoniek” “tweede canon” betekent. De Apocriefe / Deutero-canonieke boeken werden voornamelijk in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament geschreven. Deze boeken zijn: 1 Esdras (of 3 Ezra), 2 Esdras (of 4 Ezra), Tobit, Judith, de Wijsheid van Salomo, Ecclesiasticus (of de Wijsheid van Jezus ben Sirach), Baruch, de Brief van Jeremia, het Gebed van Manasse, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, en aanvullingen op de Bijbelse boeken Esther en Daniël.

De Israëlische natie behandelde de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken met respect, maar accepteerde deze nooit als ware boeken van de Hebreeuwse Bijbel. De vroege Christelijke kerk debatteerde over de status van de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken, maar slechts weinig vroege Christenen geloofden dat deze in de canon van de Schrift thuishoorden. Het Nieuwe Testament citeert honderden malen uit het Oude Testament, maar nergens worden de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken geciteerd en er wordt ook nooit naar verwezen. Bovendien staan er vele bewezen fouten en tegenstrijdigheden in de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken.

De Apocriefe / Deutero-canonieke boeken onderwijzen vele zaken die niet waar zijn en die historisch onnauwkeurig zijn. Hoewel vele Katholieken de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken al eerder hadden aanvaard, werden deze boeken pas in het midden van de 16e eeuw na Christus officieel door de Rooms-Katholieke Kerk aan hun Bijbel toegevoegd. Dit gebeurde tijdens het Concilie van Trente, vooral als reactie op de Protestantse Reformatie. De Apocriefe / Deutero-canonieke boeken ondersteunen enkele van de zaken die de Rooms-Katholieke Kerk gelooft en onderwijst, maar die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Voorbeelden hiervan zijn het bidden voor de doden, het aanroepen van “heiligen” in de Hemel voor hun gebeden, het vereren van engelen, en het “geven van aalmoezen” als een boetedoening van zonden. Sommige zaken die in de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken staan zijn waar en juist. Maar vanwege de historische en theologische fouten moeten deze boeken als feilbare historische en religieuze documenten worden beschouwd, niet als het geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zijn de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken? Horen de Apocriefe / Deutero-canonieke boeken in de Bijbel thuis?