www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is de wederopstanding van Jezus Christus waar?"

Antwoord:
Hoewel de Schriftteksten niet proberen te “bewijzen” dat Jezus uit de dood werd opgewekt, presenteren deze toch sluitend bewijs dat Hij inderdaad uit de dood opstond. De wederopstanding van Christus is vastgelegd in Matteüs 28:1-20; Marcus 16:1-20; Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-21:25. De herrezen Christus verscheen ook in het Boek Handelingen (Handelingen 1:1-11). Uit deze passages kun je diverse “bewijsstukken” halen voor de herrijzenis van Christus. Kijk maar eens naar de drastische verandering van de discipelen. Ze veranderden van bange mensen die zich in een kamer verstopten in dappere mensen die het Evangelie over de hele wereld verkondigden. Wat zou deze dramatische verandering kunnen verklaren, behalve de herrezen Christus die aan hen verscheen?

Kijk eens naar het leven van de Apostel Paulus. Wat veranderde hem van een vervolger van de Kerk in een apostel voor de kerk? Dit vond plaats toen de herrezen Christus aan hem verscheen op de weg naar Damascus (Handelingen 9:1-6). Een ander overtuigend “bewijsstuk” is de lege graftombe. Als Christus niet uit de dood opstond, waar is Zijn lichaam dan? De discipelen en anderen zagen de graftombe waar Hij werd begraven. Toen zij terugkeerden was Zijn lichaam daar niet meer aanwezig. Engelen verkondigden dat Hij uit de dood was opgewekt zoals Hij had beloofd (Matteüs 28:5-7). Weer een ander bewijsstuk voor Zijn wederopstanding zijn de vele mensen aan wie Hij verscheen (Matteüs 28:5,9,16-17; Marcus 16:9; Lucas 24:13-35; Johannes 20:19,24,26-29; 21:1-14; Handelingen 1:6-8; 1 Korintiërs 15:5-7).

De sleutelpassage over de herrijzenis van Christus is 1 Korintiërs 15. In dit hoofdstuk legt de Apostel Paulus uit waarom het cruciaal is om de wederopstanding van Christus te begrijpen en hierin te geloven. De wederopstanding is om de volgende redenen belangrijk: (1) Als Christus niet uit de dood werd opgewekt, dan zullen gelovigen ook niet uit de dood worden opgewekt (1 Korintiërs 15:12-15). (2) Als Christus niet uit de dood werd opgewekt, dan zou Zijn offergave voor de zonden niet afdoende zijn geweest (1 Korintiërs 15:16-19). De herrijzenis van Jezus bewees dat Zijn dood door God werd geaccepteerd als boetedoening voor onze zonden. Als Hij eenvoudigweg was gestorven en dood was gebleven, dan zou dat hebben aangegeven dat Zijn offergave niet genoeg zou zijn geweest. Dit zou als gevolg hebben gehad dat gelovigen niet voor hun zonden zouden zijn vergeven en dat zij na hun dood ook dood zouden blijven (1 Korintiërs 15:16-19) – er zou dan niet zoiets als eeuwig leven bestaan (Johannes 3:16). “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen” (1 Korintiërs 15:20 NAS). Christus is uit de dood opgewekt – Hij is de eerste vrucht van onze wederopstanding.

(3) Iedereen die in Hem gelooft zal net als Hem tot het eeuwige leven worden opgewekt (1 Korintiërs 15:20-23). 1 Korintiërs 15 gaat verder met te beschrijven hoe de wederopstanding van Christus Zijn overwinning over de zonde bewijst, en dit biedt ons de kracht om als overwinnaars over de zonde te leven (1 Korintiërs 15:24-34). (4) De wederopstanding beschrijft de glorieuze aard van het herrezen lichaam dat we zullen ontvangen (1 Korintiërs 15:35-49). (5) De wederopstanding verkondigt dat iedereen die in Hem gelooft, als gevolg van Zijn wederopstanding, uiteindelijk de dood zal overwinnen (1 Korintiërs 15:50-58). Wat een glorieuze waarheid is de wederopstanding van Christus! “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn” (1 Korintiërs 15:58).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.