www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is de kerk?"

Antwoord:
Tegenwoordig denken veel mensen dat de kerk een gebouw is. Dit is geen Bijbels begrip van de kerk. Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord "Ecclesia" wat “een bijeenkomst” betekent, of “zij die geroepen zijn”. De wortel van het woord “kerk” heeft dus niet betrekking op een gebouw, maar op mensen. Het is ironisch dat wanneer je mensen vraagt welke kerk zij bezoeken dat ze dan gewoonlijk zeggen: Doopsgezind, Methodistisch, of een ander kerkgenootschap. Vaak refereren zij aan een kerkgenootschap of een gebouw. Lees Romeinen 16:5: “Groet ook de gemeente [kerk] die bij hen in huis samenkomt…”. Paulus refereert aan de kerk in hun huis, niet een kerkgebouw, maar een lichaam van gelovigen.

De kerk is het Lichaam van Christus. Efeziërs 1:22-23 zegt: " Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult". Het Lichaam van Christus bestaat uit alle gelovigen van de tijd van het Pinksterfeest tot aan de Opname. Het Lichaam van Christus bestaat uit twee aspecten:

(1) De universele kerk is de kerk die bestaat uit allen die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben. 1 Korintiërs 12:13 zegt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn". We zien dat eenieder die gelooft een onderdeel van het Lichaam van Christus is. De ware kerk van Christus is niet een bepaald kerkgebouw of kerkgenootschap. De universele kerk van God bestaat uit allen die verlossing hebben ontvangen door hun geloof in Jezus Christus.

(2) De lokale kerk wordt in Galaten 1:1-2 beschreven: “Van Paulus, een apostel … aan de gemeenten [kerken] in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn”. Hier zien we dat er in de provincie Galatië veel verschillende kerken bestonden – die we lokale kerken noemen. Een Doopsgezinde kerk, een Lutheraanse kerk, een Katholieke kerk, etcetera is niet DE kerk, zoals voor de universele kerk het geval is – maar is een lokale kerk. De universele kerk bestaat uit die mensen die op Christus vertrouwen voor hun verlossing. Deze leden van de universele kerk zouden de gemeenschap en de verlichting / geestelijke groei van een lokale kerk moeten opzoeken.

Samengevat: de kerk is noch een gebouw, noch een kerkgenootschap. Volgens de Bijbel bestaat het Lichaam van Christus uit allen die voor hun verlossing in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; 1 Korintiërs 12:13). Leden van de universele kerk (het Lichaam van Christus) zijn te vinden in lokale kerken.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.