www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik vervuld zijn van de Heilige Geest?"

Antwoord:
Een sleutelvers dat bespreekt hoe je in deze tijd van de Heilige Geest vervuld kunt zijn is Johannes 14:16, waarin Jezus beloofde dat de Geest in gelovigen zou wonen en dat deze bewoning blijvend zou zijn. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het door de Geest bewoond worden en het door de Geest vervuld zijn. Het permanent door de Geest bewoond worden is niet slechts voor een kleine selecte groep gelovigen, maar dit is iets voor alle gelovigen. Er bestaan een aantal referenties in de Schriftteksten die deze conclusie ondersteunen. De eerste is dat de Heilige Geest zonder uitzondering een geschenk is aan allen die in Jezus geloven en dat er geen voorwaarden worden gesteld aan dit geschenk behalve het geloof in Christus (Johannes 7:37-39). De tweede is dat de Heilige Geest op het moment van verlossing aan ons wordt gegeven. EfeziŽrs 1:13 geeft aan dat de Heilige Geest op het moment van verlossing wordt gegeven. Galaten 3:2 benadrukt deze zelfde waarheid eveneens door te zeggen dat het stempel van en het bewonen door de Geest plaatsvindt op het moment van geloven. De derde is dat de Heilige Geest permanent in gelovigen woont. De Heilige Geest wordt als een soort aanbetaling aan de gelovigen gegeven, of als een verificatie van hun toekomstige verheerlijking in Christus (2 KorintiŽrs 1:22; EfeziŽrs 4:30).

Dit staat in contrast met het gebod om door de Geest vervuld worden zoals dit in EfeziŽrs 5:18 wordt aangetroffen. We zouden ons zoveel aan de Heilige Geest moeten overgeven dat Hij ons volledig in bezit kan nemen en ons op die manier kan vervullen. Romeinen 8:9 en EfeziŽrs 1:13-14 stellen dat Hij in elke gelovige huist, maar dat Hij bedroefd kan raken (EfeziŽrs 4:30), en dat Zijn activiteit in ons kan worden uitgedoofd (1 Tessalonicenzen 5:19). Wanneer we dit laten gebeuren ervaren we niet de volheid van de werking en de macht van de Heilige Geest in ons en door ons. Met de Geest vervuld worden impliceert een vrijheid voor Hem om elk deel van ons leven te bezetten, en ons leiding te geven en controle over ons te hebben. Zijn macht kan dan via ons worden uitgeoefend zodat de dingen die we doen vruchten kunnen afwerpen voor God. Het door de Geest vervuld worden heeft niet alleen betrekking op uiterlijke daden: dit heeft ook betrekking op de meest intieme gedachten en de motieven voor onze daden. Psalm 19:15 zegt: "Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosserĒ.

Zonde is datgene wat ons van de vervulling van de Heilige Geest afhoudt, en gehoorzaamheid aan God datgene wat de vervulling van de Geest in stand kan houden. Hoewel ons doel moet zijn om van de Geest vervuld te zijn, zoals EfeziŽrs 5:18 gebiedt, is bidden om van de Heilige Geest vervuld te worden niet de manier om dit te bereiken. Alleen onze gehoorzaamheid aan Godís geboden geeft de Geest de vrijheid om in ons te werk te gaan. Omdat we zondige schepselen zijn is het onmogelijk om altijd van de Geest vervuld te zijn. We zouden altijd onmiddelijk met de zonden in ons leven moeten afrekenen en onze toewijding vernieuwen om door de Geest vervuld en geleid te worden.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.