www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn gebeden door God worden verhoord?"

Antwoord:
Veel mensen interpreteren een “verhoord gebed” als een verzoek dat in een gebed aan God werd gevraagd en dat God zou hebben ingewilligd. Maar als dit verzoek niet wordt ingewilligd, dan wordt dit vaak geïnterpreteerd als een gebed dat niet werd verhoord. Maar dit is een incorrecte opvatting over gebeden. God beantwoordt elk gebed dat aan Hem is gericht. Wat we niet moeten vergeten is dat God soms antwoordt met “nee” of “wacht”. God belooft ons alleen dat Hij onze gebeden zal verhoren als deze in overeenstemming zijn met Zijn wil. 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons het volgende: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.”

Wat betekent het dan dat we in overeenstemming met Zijn wil moeten bidden? In overeenstemming met Zijn wil bidden betekent dat we moeten bidden voor zaken die God eren of Hem glorie brengen, of voor zaken waarover de Bijbel duidelijk zegt dat God wil dat we deze zouden hebben. Als we voor iets bidden dat niet God-erend is of niet strookt met God’s wil voor onze levens, dan zal God ons niet geven waar we om gevraagd hebben. Hoe kunnen we weten wat God’s wil is? God belooft ons wijsheid te geven wanneer we er om vragen. Jakobus 1:5 verkondigt: “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven”. Zorg er voor dat je bekend raakt met wat de Bijbel te zeggen heeft over God’s wil in jouw leven. Hoe beter we God’s Woord begrijpen, des te beter zullen we weten waar we voor moeten bidden. Hoe beter we weten waar we voor moeten bidden, des te effectiever zal ons gebedsleven zijn.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.