www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Waarom staat God toe dat er slechte dingen gebeuren in de levens van goede mensen?"

Antwoord:
Waarom gebeuren slechte dingen in de levens van goede mensen? Dat is één van de moeilijkste vragen in de hele theologie. God is eeuwig, oneindig, alwetend, alom aanwezig, almachtig, etcetera. Waarom zouden wij mensen (niet eeuwig, oneindig, alwetend, alom aanwezig of almachtig) verwachten dat we al God’s wegen volledig zouden kunnen begrijpen? Het boek van Job gaat over deze kwestie. God stond Satan toe om alles wat hij maar wilde met Job te doen behalve hem doden. Wat was Job’s reactie hierop? “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?“ (Job 13:15, Statenvertaling). “ De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen” (Job 1:21). Job begreep niet waarom God deze dingen toestond, maar hij wist wel dat God goed was en hij ging daarom door met Hem te vertrouwen. Dat zou uiteindelijk ook onze reactie moeten zijn. God is goed, rechtvaardig, liefdevol en genadig. Vaak overkomen ons dingen die we gewoonweg niet kunnen begrijpen. Maar in plaats van aan de goedheid van God te twijfelen, zou onze reactie moeten zijn om op Hem te vertrouwen. "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5-6).

Wellicht is een betere vraag: “Waarom gebeuren goede dingen in de levens van slechte mensen?” God is heilig (Jesaja 6:3; Openbaring 4:8). Mensen zijn zondig (Romeinen 3:23; 6:23). Wil jij weten hoe God de mensheid ziet? “Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet.’” (Romeinen 3:10-18). Elk menselijk wezen op deze planeet verdient om nu meteen in de hel geworpen te worden. Elke seconde die we levend doorbrengen bestaat slechts door de genade van God. Zelfs de meest verschrikkelijke misère die we op deze planeet zouden kunnen ervaren is genadig vergeleken met wat we verdienen, een eeuwige hel in de poel van vuur.

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8). Ondanks de slechte, perverse, zondige aard van de mensen in deze wereld houdt God nog steeds van ons. Hij hield genoeg van ons om voor ons te sterven en zo de straf voor onze zonden op zich te nemen (Romeinen 6:23). Het enige dat we hoeven te doen is in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; Romeinen 10:9) om vergeven te worden en de belofte van een thuis in de hemel te ontvangen (Romeinen 8:1). Wat we verdienen = hel. Wat ons gegeven is = eeuwig leven in de hemel als we maar willen geloven. Er wordt gezegd dat deze wereld de enige hel is die gelovigen ooit zullen ervaren, en dat deze wereld de enige hemel is die ongelovigen ooit zullen ervaren. De volgende keer dat we onszelf de vraag stellen “Waarom staat God toe dat slechte dingen in de levens van goede mensen gebeuren?” moeten we onszelf misschien wel de volgende vraag stellen: “Waarom staat God toe dat goede dingen in de levens van slechte mensen gebeuren?”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.