www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat mag een Christelijk stel wel of niet doen wanneer zij sex hebben?"

Antwoord:
De Bijbel zegt: “Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen” (Hebreeën 13:4). De Schrift zegt nergens wat een man en vrouw in hun sexuele relatie wel of niet mogen doen. Mannen en vrouwen wordt wel het volgende opgedragen: “Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt ” (1 Korintiërs 7:5a). Dit vers bevat wellicht het basisprincipe voor sexuele relaties binnen het huwelijk. Wat er ook gedaan wordt, beide partners moeten er mee instemmen. Niemand zou aangemoedigd of gedwongen moeten worden om iets te doen waarmee hij of zij zich niet op hun gemak voelt of waarvan hij of zij het idee heeft dat het verkeerd is om dit te doen. Als een man en vrouw het met elkaar eens zijn dat ze eens wat anders willen proberen (bijvoorbeeld orale sex, verschillende standjes, sexuele speeltjes, etcetera) – dan geeft de Bijbel geen reden waarom zij dat niet zouden mogen doen.

Er zijn een paar dingen die in de sexuele relatie van een getrouwd stel nooit zijn toegestaan. Het praktiseren van “partnerruil” of “een extra deelnemer uitnodigen” is openlijk overspel (Galaten 5:19; Efeziërs 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Tessalonicenzen 4:3). Overspel is een zonde ook als je echtgeno(o)t(e) dit toestaat, goedkeurt of er zelfs aan deelneemt. Pornografie spreekt tot de “begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen” (1 Johannes 2:16) en wordt daarom eveneens door God veroordeeld. Met uitzondering van deze twee dingen is er niets dat een man en vrouw samen kunnen doen dat door de Schrift specifiek verboden wordt – zolang als beide partners er mee instemmen.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.