www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Schiep God het kwaad?"

Antwoord:
Het lijkt aanvankelijk misschien dat als God alle dingen heeft geschapen, dat dan ook het kwaad door God moet zijn geschapen. Maar, hierin zit een aanname die een nadere toelichting verdient. Het kwaad is geen “ding” – zoals een steen of elektriciteit. Je kunt geen doos vol met kwaad hebben! Het kwaad is in plaats daarvan iets dat plaatsvindt, zoals rennen. Het kwaad heeft geen onafhankelijk bestaan – het is in feite een gebrek in een goed iets. Gaten bijvoorbeeld zijn echt, maar ze bestaan alleen in iets anders. We noemen de afwezigheid van grond een kuil – maar deze is onlosmakelijk aan de grond verbonden. Dus het is waar dat alles wat bestond goed was toen God dit schiep. Eén van de goede dingen die God maakte waren schepselen die de vrijheid hadden om voor het goede te kiezen. Om een echte keuze te kunnen hebben, moest God het voor hen mogelijk maken om ook iets anders dan het goede te kunnen kiezen. God stond dus toe dat deze vrije engelen en mensen tussen goed en niet-goed (het kwaad) konden kiezen. Wanneer er een slechte relatie bestaat tussen twee goede dingen, dan noemen we dat kwaad, maar het wordt geen “ding” dat vereist dat God het zou hebben geschapen.

Een andere illustratie zou misschien kunnen helpen. Als ik een gemiddeld persoon zou vragen: “bestaat de kou?” – dan zou zijn/haar antwoord waarschijnlijk ja zijn. Maar dat is incorrect. De kou bestaat niet. Kou is een afwezigheid van hitte. Op eenzelfde manier bestaat duisternis niet. Duisternis is een afwezigheid van licht. Op eenzelfde manier is het kwaad een afwezigheid van het goede, of beter: het kwaad is een afwezigheid van God. God hoefde het kwaad niet te scheppen, maar veeleer toe te staan dat een afwezigheid van het goede mogelijk zou zijn.

Kijk eens naar het voorbeeld van Job in Job hoofdstukken 1-2. Satan wilde Job vernietigen en God stond toe dat Satan alles zou kunnen doen behalve Job doden. God stond toe dat dit gebeurde om aan Satan te bewijzen dat Job rechtschapen was omdat hij van God hield, niet omdat God hem zo rijkelijk had gezegend. God is soeverein en heeft uiteindelijk de controle over alles wat gebeurt. Satan kan niets doen tenzij hij God’s “toestemming” heeft. God schiep het kwaad niet, maar Hij staat het kwaad wel toe. Als God geen ruimte had gelaten voor de mogelijkheid van het kwaad, dan zouden zowel de mensheid als de engelen God dienen omdat het een verplichting zou zijn, niet omdat het een keuze was. Hij wilde geen “robots” die eenvoudigweg deden wat Hij wilde dat ze zouden doen omdat ze zo “geprogrammeerd” waren. God liet de mogelijkheid van het kwaad toe zodat we werkelijk een vrije keuze zouden hebben en er oprecht voor zouden kunnen kiezen of we Hem wilden dienen of niet.

Uiteindelijk bestaat er op deze vragen geen antwoord dat we volledig kunnen begrijpen. We kunnen als eindige menselijke wezens nooit een oneindige God volledig doorgronden (Romeinen 11:33-34). Soms denken we dat we begrijpen waarom God een bepaald iets doet, alleen om later te ontdekken dat dit een ander doel diende dan we oorspronkelijk dachten. God kijkt naar de dingen vanuit een eeuwig perspectief. Wij bekijken de dingen vanuit een aards perspectief. Waarom plaatste God de mens op aarde als Hij wist dat Adam en Eva zouden zondigen en daarmee het kwaad, de dood, en lijden onder de mensheid zouden brengen? Waarom schiep Hij ons niet gewoon om ons in de Hemel te laten waar we perfect zouden zijn en zonder lijden? Het beste antwoord dat ik kan bedenken is het volgende: God wilde geen ras van robots dat geen vrije wil zou hebben. God moest de mogelijkheid openlaten om voor het kwaad te kiezen als we werkelijk de keuze zouden hebben om God te aanbidden of niet. Als we nooit te lijden zouden hebben en nooit het kwaad zouden ervaren, zouden we dan werkelijk weten hoe prachtig de hemel is? God schiep het kwaad niet, maar Hij stond het toe. Als Hij het kwaad niet zou toestaan, dan zouden we Hem aanbidden omdat het een verplichting was en niet omdat het een keuze van onze eigen vrije wil zou zijn.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.