www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over pornografie? Is pornografie bekijken een zonde?"

Antwoord:
Veruit de meeste zoekopdrachten die op het Internet worden uitgevoerd hebben met pornografie te maken. Pornografie lijkt tegenwoordig geen grenzen meer te kennen. Misschien heeft Satan wel op geen enkel gebied meer succes gehad dan in het bederven en het verdraaien van sex. Hij heeft genomen wat goed was (liefdevolle sex tussen een man en zijn vrouw) en heeft dit vervangen door begeerte, pornografie, overspel, verkrachting en homosexualiteit. Pornografie is niets meer dan de eerste stap op een gladde helling die steeds verder afglijdt naar toenemende boosaardigheid en immoraliteit (Romeinen 6:19). Net zoals een drugsgebruiker steeds meer en steeds krachtiger hoeveelheden drugs nodig heeft, zo sleurt ook pornografie een mens steeds verder naar hardere porno en goddeloze verlangens.

De drie hoofdcategorieŽn van zonden zijn: de begeerten van het vlees, de begeerten van het oog en de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Pornografie leidt ons zonder twijfel tot vleselijke begeerten en het valt niet te ontkennen dat dit voor onze ogen een wellust is. Pornografie valt zeer zeker niet onder die zaken waaraan we denken als we het volgende zeggen: ďTen slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdientĒ (Filippenzen 4:8). Pornografie is verslavend (1 KorintiŽrs 6:12; 2 Petrus 2:19) en destructief (Spreuken 6:25-28; EzechiŽl 20:30; EfeziŽrs 4:19) en leidt tot een steeds grotere slechtheid (Romeinen 6:19). Wanneer we in onze gedachten andere mensen begeren (de essentie van pornografie), dan is dit een belediging voor God (MatteŁs 5:28). Wanneer iemand er een gewoonte van maakt om zich op pornografie toe te leggen, dan geeft dit aan dat hij of zij niet gered is (1 KorintiŽrs 6:9).

Als er iets is dat ik graag anders zou hebben gezien in mijn leven voordat ik een Christen werd, dan is het wel het feit dat ik me met pornografie bezig hield. God zij dank Ė Hij kan en zal de overwinning brengen. Hou jij je met pornografie bezig en verlang jij er naar om hiervan bevrijd te worden? Dan zijn dit enkele stappen naar de overwinning: (1) Beken je zonden tegenover God (1 Johannes 1:9). (2) Bid tot God om je gedachten te reinigen, te vernieuwen en te transformeren (Romeinen 12:2). (3) Vraag God om je gedachten te vullen met Filippenzen 4:8. (4) Leer hoe je je lichaam in heiligheid kan beheersen (1 Tessalonicenzen 4:3-4). (5) Zorg er voor dat je de correcte betekenis aan sex toekent en dat je alleen je echtgeno(o)t(e) nodig hebt om in die behoefte te voorzien (1 KorintiŽrs 7:1-5). (6) Realiseer je dat je niet aan de begeerten van het vlees zal toegeven, als je door de Geest geleid wordt (Galaten 5:16). (7) Neem praktische stappen die er voor zorgen dat je minder wordt blootgesteld aan expliciete afbeeldingen (installeer bijvoorbeeld software die pornografie blokkeert, beperk het gebruik van TV en video, vind een andere Christen die voor je zal bidden en aan wie je verantwoording kunt afleggen Ė je echtgeno(o)t(e) bijvoorbeeld als je getrouwd bent).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.