www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat betekent het om in de naam van Jezus te bidden?"

Antwoord:
Het bidden in de naam van Jezus wordt ons in Johannes 14:13-14 onderwezen: “En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen”. Sommigen passen dit vers foutief toe door te geloven dat God altijd het gebed zal beantwoorden / verhoren als het gebed wordt beëindigd met “in Jezus’ naam”. Dit komt in essentie neer op het behandelen van de woorden “in Jezus’ naam” alsof het een magische formule zou zijn. Dat is absoluut onbijbels!

Het bidden in de naam van Jezus betekent dat we met Zijn autoriteit bidden en God de Vader vragen om op basis van onze gebeden in actie te komen omdat we in de naam van Zijn Zoon Jezus tot Hem komen. Het bidden in de naam van Jezus betekent hetzelfde als bidden volgens de wil van God: "Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben" (1 Johannes 5:14-15). Het bidden in de naam van Jezus is het bidden voor dingen die Jezus zullen eren en Hem glorie zullen brengen.

Het zeggen van “in de naam van Jezus” aan het einde van een gebed is geen magische formule. Als datgene waarvoor je bidt niet ter ere van God is en volgens Zijn wil, dan zal het zeggen van “in de naam van Jezus” zinloos zijn. Wat belangrijk is, is het oprecht bidden in de naam van Jezus en voor Zijn glorie, niet het vastplakken van bepaalde woorden aan het einde van een gebed. Het zijn niet de woorden in een gebed die van belang zijn, maar het doel achter het gebed. Het bidden voor dingen die overeenstemmen met de wil van God is de essentie van het bidden in de naam van Jezus.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.