www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat gebeurt er na de dood?"

Antwoord:
De vraag wat er na de dood gebeurt kan verwarrend zijn. De Bijbel is niet expliciet duidelijk over wanneer iemand zijn of haar eeuwige bestemming zal bereiken. De Bijbel vertelt ons dat iemand, na het moment van de dood, naar de Hemel of de Hel gevoerd wordt, afhankelijk van of hij Christus wel of niet als zijn of haar Verlosser had geaccepteerd. Voor gelovigen betekent het leven na de dood een bestaan buiten het lichaam en een samenzijn met de Heer (2 Korintiërs 5:6-8; Filippenzen 1:23). Voor ongelovigen zal er na de dood een eeuwige afstraffing in de Hel plaatsvinden (Lucas 16:22-23).

Dit is waar de zaken verwarrend kunnen raken wat betreft wat er na de dood gebeurt. Openbaring 20:11-15 beschijft hoe alle mensen in de Hel in de vuurpoel worden gegooid. Hoofdstukken 21 en 22 van Openbaring beschrijven een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Daarom lijkt het zo te zijn dat iemand na de dood in een “tijdelijke” Hemel of Hel verblijft tot aan het moment van de uiteindelijke wederopstanding. Iemand’s eeuwige bestemming zal niet veranderen, maar de precieze “locatie” van die eeuwige bestemming zal voor die persoon veranderen. Op een bepaald moment na de dood zullen gelovigen naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde worden gestuurd (Openbaring 21:1). En op een bepaald moment na de dood zullen ongelovigen in de poel van vuur worden geworpen (Openbaring 20:11-15). Dit zijn de uiteindelijke, eeuwige bestemmingen voor alle mensen – volledig gebaseerd op of iemand wel of niet alleen op Christus heeft vertrouwd voor de verlossing van zijn zonden.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.