www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is het oké als een Christen met een niet-Christen trouwt of verkering heeft met een ongelovige?"

Antwoord:
2 Korintiërs 6:14 verkondigt: “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?” Hoewel deze passage het niet specifiek over het huwelijk heeft, heeft deze wel degelijk implicaties voor het huwelijk. De passage gaat verder met te zeggen: “Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen” (2 Korintiërs 6:15-17).

De Bijbel gaat verder met te zeggen: “Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korintiërs 15:33). Als je de een of andere intieme relatie met een ongelovige hebt dan kan dit al snel, en gemakkelijk, tot iets uitgroeien wat een belemmering kan zijn voor je levenswandel met Christus. We zijn opgeroepen om de verloren mensen te evangeliseren, maar niet om intiem met hen te raken. Er is niets mis met het opbouwen van kwalitatief goede vriendschappen met ongelovigen – maar dat is de grens van wat we zouden moeten doen. Als je verkering met een ongelovige zou hebben, wat zou dan eerlijk gezegd je prioriteit zijn: hen het hof maken of hun ziel voor Christus zien te winnen? Als je met een ongelovige zou trouwen, hoe zouden jullie dan met zijn tweeën een geestelijke intimiteit in je relatie kunnen kweken? Hoe zou een kwalitatief hoogstaand huwelijk kunnen worden opgebouwd als je het niet met elkaar eens bent over het meest kritieke onderwerp in het universum – de Heer Jezus Christus?

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.